01.2019 Ola

 0    57 Datenblatt    marekdabrowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
inwigilacja, obserwacja, nadzór
Lernen beginnen
surveillance
intensywny kurs
Lernen beginnen
crash course
dawny, były
Lernen beginnen
former
domniemany, rzekomy
Lernen beginnen
would-be
wiarygodny
Lernen beginnen
believable
wmówić się gdzieś, wprosić się
Lernen beginnen
talk your way into sth.
prawdopodobny, wiarygodny
Lernen beginnen
plausible
prawdziwy, autentyczny (np. skóra) 
Lernen beginnen
genuine
zmieszać się, wmieszać się, dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo) 
Lernen beginnen
blend in
zwierzać się komuś, zaufać komuś 
Lernen beginnen
confide in somebody
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
Lernen beginnen
accountable
I'm responsible for the key clients.
czynnik powstrzymujący, środek odstraszający
Lernen beginnen
deterrent
wtargnięcie
Lernen beginnen
invasion
przestrzegać, być posłusznym
Lernen beginnen
obey
praworządny, przestrzegający prawa 
Lernen beginnen
law-abiding
uznanie, bycie rozpoznawalnym
Lernen beginnen
recognition
śledzić pozycję
Lernen beginnen
keep truck
problem, kłopot, niebezpieczeństwo
Lernen beginnen
pitfall
pomoce wizualne
Lernen beginnen
visual aids
supernowoczesny, najnowocześniejszy
Lernen beginnen
state of the art
imporwizacja
Lernen beginnen
ad-lib
postawa
Lernen beginnen
poster
grupa zachowań
Lernen beginnen
cluster of behaviour
sztywny, twardy
Lernen beginnen
stiff, hardrigid
pulpit, mównica
Lernen beginnen
lectern
uwalniać, wyzwalać
Lernen beginnen
liberate
pstryknąć, popchnąć, otrzepać
Lernen beginnen
flick
wiercić się, kręcić się
Lernen beginnen
fidget
bawić się czymś
Lernen beginnen
fidget with sth.
stanowczy, dobitny, wymowny
Lernen beginnen
emphatic
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś, wpaść na coś
Lernen beginnen
come up with sth.
sporządzać, opracowywać
Lernen beginnen
compile
zainteresować, zaangażować
Lernen beginnen
engage
nieprzystępny, trudno przystępny (o osobie)
Lernen beginnen
unapproachable
zwieszać (ramiona), garbić się
Lernen beginnen
slouch
pionowy, prosty, wyprostowany
Lernen beginnen
upright
niezbędny, decydujący, istotny
Lernen beginnen
vital
przysypiać
Lernen beginnen
nod off
wędrować, włóczyć się, szwendać się
Lernen beginnen
wander
przechylać, wychylać
Lernen beginnen
lean
gospodarstwo domowe, domownicy
Lernen beginnen
household
przyznawać
Muszę przyznać, że bardzo mi zaimponowałeś.
Lernen beginnen
acknowledge
I must admit you really impressed me.
w środku
Lernen beginnen
mid
głównie, w głównej mierze, przeważnie, w przeważającym stopniu
Lernen beginnen
predominantly
obliczać coś, wyliczać coś
Lernen beginnen
work out
opieka na dziećmi
Lernen beginnen
childminding
usiłować
Firma zawsze usiłowała zadowolić klienta.
Lernen beginnen
strive
The company has always strived to satisfy the customer.
include
Lernen beginnen
comprise
wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się
Lernen beginnen
emerge
pociągający, kuszący
Lernen beginnen
appealing
nieurodzaj
Lernen beginnen
famine
otyłość
Otyłość to na Zachodzie rosnący problem, ponieważ dzieci jedzą zbyt dużo tłustego jedzenia.
Lernen beginnen
obesity
Obesity is a growing problem in the western world because children eat too much fatty food.
uzależnienie od narkotyków
Lernen beginnen
drug abuse
susza
Susza to długi okres kiedy nie ma deszczu, a ziemia jest sucha.
Lernen beginnen
drought
A drought is a long period when there is no rain and land is dry.
dług
Lernen beginnen
debt
przemoc domowa
Lernen beginnen
domestic violence
ubóstwo
Lernen beginnen
poverty

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.