03 Dziękczynienie (Ef 1,15-23)

 0    73 Datenblatt    orygenes
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ἀγάπη, ης, ἡ
Lernen beginnen
miłość
ἅγιος, ία, ον
Lernen beginnen
święty
αἰών, ῶνος, ὁ
Lernen beginnen
(1) wiek; (2) epoka; (3) umowny przedział czasu (por. idea czasu w apokaliptyce); (4) nieskończona wieczność; (5) idiom. εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων = na zawsze
ἀκούω
Lernen beginnen
słucham, słyszę
ἀλλά
Lernen beginnen
ale
ἀποκάλυψις, εως, ἡ
Lernen beginnen
objawienie
ἀρχή, ῆς, ἡ
Lernen beginnen
(1) początek; (2) pierwszy w hierarchii: odpowiedzialny, pierwszy zarządzający; (3) principium siły, panowania
δεξιός, ά, όν
Lernen beginnen
prawy, będący po prawej stronie
διὰ τοῦτο
Lernen beginnen
dlatego, z tego powodu
δίδωμι
Lernen beginnen
daję
δόξα, ης, ἡ
Lernen beginnen
chwała, blask
δύναμις, εως, ἡ
Lernen beginnen
moc, siła
δύναμις, εως, ἡ
Lernen beginnen
siła, moc, działanie
ἐγείρω
Lernen beginnen
wstaję
εἰμί
Lernen beginnen
jestem
εἰς
Lernen beginnen
aby, w celu, względem
ἐκκλησία, ας, ἡ
Lernen beginnen
zwołanie, zgromadzenie, Kościół
ἐλπίς, ίδος, ἡ
Lernen beginnen
nadzieja
ἐν
Lernen beginnen
w, wśród
ἐνέργεια, ας, ἡ
Lernen beginnen
energia, siła, działanie
ἐνεργέω
Lernen beginnen
działam, tworzę coś aktywnie
ἐξουσία, ας, ἡ
Lernen beginnen
władza, autorytet, moc
ἐπίγνωσις, εως, ἡ
Lernen beginnen
zrozumienie, poznanie
ἐπουράνιος, ον
Lernen beginnen
znajdujący się ponad niebiosami
εὐχαριστέω
Lernen beginnen
dziękuję, składam dziękczynną modlitwę
θεός, οῦ, ὁ
Lernen beginnen
Bóg
Ἰησοῦς
Lernen beginnen
Jezus
ἵνα
Lernen beginnen
aby
κἀγὼ = καί+ἐγώ
Lernen beginnen
i ja
καθίζω
Lernen beginnen
siadam
καί
Lernen beginnen
i
καρδία, ας, ἡ
Lernen beginnen
serce
κατά
Lernen beginnen
u, obok, wśród, według
κεφαλή, ῆς, ἡ
Lernen beginnen
głowa
κληρονομία, ας, ἡ
Lernen beginnen
dziedzictwo, część dziedziczona, spadek
κλῆσις, εως, ἡ
Lernen beginnen
powołanie, zawołanie, zaproszenie
κράτος, ους, τό
Lernen beginnen
moc, kontrola, panowanie
κύριος, ου, ὁ
Lernen beginnen
pan, władca, autorytet
κυριότης, ητος, ἡ
Lernen beginnen
etym. obszar lub struktura pod władzą kyriosa, pana
μέγεθος, ους, τό
Lernen beginnen
wielkość, rozmiar
μέλλω
Lernen beginnen
przychodzę, zabieram miejsce, nastaję
μνεία, ας, ἡ
Lernen beginnen
wspomnienie, rozpamiętywanie, przywoływanie na myśl
μόνος
Lernen beginnen
tylko
νεκρός, ά, όν
Lernen beginnen
zmarły
οἶδα
Lernen beginnen
wiem, zdaję sobie sprawę z czegoś
ὄνομα, ατος, τό
Lernen beginnen
(1) imię własne; (2) określenie kategorii osób lub grupy społecznej; (3) metaf. opinia, fama, sława, godność (mieć imię = być sławnym, mieć godność).
ὀνομάζω
Lernen beginnen
nazywam po imieniu, nadaję imię
ὅς
Lernen beginnen
zaimek względny: który
ὅστις, ἥτις, ὅ
Lernen beginnen
zaimek względny: który
οὐ
Lernen beginnen
nie
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
Lernen beginnen
zaimek wskazujący: ten, ta, to
ὀφθαλμός, οῦ, ὁ
Lernen beginnen
oko
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
Lernen beginnen
wszystek, cały, każdy
πατήρ, πατρός, ὁ
Lernen beginnen
ojciec
παύω
Lernen beginnen
ustaję, kończę
πιστεύω
Lernen beginnen
wierzę
πίστις, εως, ἡ
Lernen beginnen
wiara
πληρόω
Lernen beginnen
wypełniam
πλήρωμα, ατος, τό
Lernen beginnen
pełnia
πλοῦτος, ου, ὁ
Lernen beginnen
bogactwo, dobrobyt, dobrostan
πνεῦμα, ατος, τό
Lernen beginnen
duch
ποιέω
Lernen beginnen
robię, czynię
πούς, ποδός, ὁ
Lernen beginnen
stopa
προσευχή, ῆς, ἡ
Lernen beginnen
modlitwa, błaganie, miejsce modlitwy (np. synagoga)
σοφία, ας, ἡ
Lernen beginnen
mądrość
σῶμα, ατος, τό
Lernen beginnen
ciało, organizm
τίς, τί, gen. τίνος
Lernen beginnen
z akcentem: zaimek pytajny: co?, jaki?
ὑπέρ
Lernen beginnen
za, przez
ὑπεράνω
Lernen beginnen
powyżej
ὑπερβάλλω
Lernen beginnen
przechodzę ponad, przewyższam, jestem ponad czymś
ὑπό
Lernen beginnen
pod
ὑποτάσσω
Lernen beginnen
podporządkowuję
φωτίζω
Lernen beginnen
rozświetlam, rzucam światło, w sensie metafor.: oświecam, wyjaśniam, wtajemniczam

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.