03 English Propositions 1

 0    25 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lose it
Lernen beginnen
wściec się, wkurzyć się, wnerwić się, tracić panowanie nad sobą, tracić rozum, wariować
get through
Lernen beginnen
przedostać się, połączyć się (przez telefon)
allow
Lernen beginnen
dopuszczać, pozwalać, zezwalać, przyznawać, przeznaczać, dawać, akceptować, przyznawać (że coś jest prawdą)
ring, ringed, ringed
Lernen beginnen
otaczać, okrążać (np. budynek), obrysowywać kółkiem
keep on
Lernen beginnen
kontynuować, robić coś nadal pomimo trudności, trwać
interfere with somebody
Lernen beginnen
wpływać na kogoś (np. na świadka, aby złożył fałszywe zeznania)
interfere with something
I don't want to interfere with your work on the project, I'll come back later.
Lernen beginnen
przeszkadzać w czymś
Nie chcę wam przeszkadzać w pracy nad projektem, przyjdę później.
divide up
Lernen beginnen
obdzielić, rozdzielić
decide on something
Finally, we decided on a flat in the center of Paris.
Lernen beginnen
decydować się na coś
W końcu zdecydowaliśmy się na mieszkanie w centrum Paryża.
belonging
Lernen beginnen
należący
decide on
Lernen beginnen
zdecydować się
finance
Lernen beginnen
finanse, finansować
choose, chose, chosen
Lernen beginnen
wybrać, postanowić, zdecydować
essential
Lernen beginnen
istotny, zasadniczy, podstawowy, rzecz niezbędna, podstawa
fortunate
Lernen beginnen
szczęśliwy, pomyślny (np. zdarzenie)
fortune
Lernen beginnen
fortuna, przypadek, traf, los, dola
relief
Lernen beginnen
ulga, wsparcie, pomoc, pomoc humanitarna, zapomoga (udzielona potrzebującym, np. w postaci ubrań)
release
Lernen beginnen
wypuszczenie (kogoś na wolność), wydanie (książki), publikacja (prasowa), wypuszczenie (filmu na ekrany kin), wprowadzenie (produktu na rynek), zwolnić (z więzienia)
pint
Lernen beginnen
duże piwo (około pół litra)
stable
Lernen beginnen
stajnia, stały, stabilny
expire
Lernen beginnen
wygasać, skonać, umrzeć, wyzionąć ducha, przeterminować się
interfere with
Nobody must interfere with the proceedings of the jury.
Lernen beginnen
kolidować z
Nikt nie może ingerować w pracę przysięgłych.
retired
Lernen beginnen
emerytowany, będący na emeryturze, odosobniony, w stanie spoczynku (np. o generale)
The effects of not sleeping are beginning to show.
Lernen beginnen
Skutki nie spania zaczynają się ujawniać.
to choose from
Lernen beginnen
do wybrania z, do wyboru

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.