03. Rodzina – Family – Basic English Vocabulary

 0    47 Datenblatt    leszeksokolowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ciotka
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
Lernen beginnen
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
narodziny
Słynny obraz Narodziny Wenus namalował Sandro Boticelli.
Lernen beginnen
birth
The famous Birth of Venus was painted by Sandro Boticelli.
urodziny
Moje urodziny są 2 maja.
Lernen beginnen
birthday
My birthday is on May 2nd.
szwagier
Mój szwagier pochodzi z Londynu i nie mówi po polsku.
Lernen beginnen
brother-in-law
My brother-in-law is from London and doesn't speak any Polish.
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
Lernen beginnen
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
córka
Mam dwie córki i trzech synów.
Lernen beginnen
daughter
I have two daughters and three sons.
synowa
Nasza synowa jest studentką Uniwersytetu w Kent.
Lernen beginnen
daughter-in-law
Our daughter-in-law is a student of the University of Kent.
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
Lernen beginnen
death
Why are people afraid of death?
rozwodnik, rozwódka
Liczba rozwodników poniżej 25 roku życia wzrosła dramatycznie w ostatnich 10 latach.
Lernen beginnen
divorcee
The number of divorcees under 25 has risen dramatically over the last 10 years.
teść
Jego teść zostawił mu dom z dużym ogrodem.
Lernen beginnen
father-in-law
His father-in-law left him a house with a big garden.
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
Lernen beginnen
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
wnuczka
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
Lernen beginnen
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.
Lernen beginnen
grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
Lernen beginnen
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
wnuczek
Nasz wnuk odwiedzi nas w przyszłym tygodniu.
Lernen beginnen
grandson
Our grandson is going to visit us next week.
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
Lernen beginnen
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
małżeństwo
Jej pierwsze małżeństwo z gwiazdą rocka było krótkie i nudne.
Lernen beginnen
marriage
Her first marriage to rock star was short and dull.
teściowa
Jego teściowa obiecała, że mu kupi nową wiertarkę.
Lernen beginnen
mother-in-law
His mother-in-law promised to buy him a new driller.
bratanek, siostrzeniec
Siostrzeniec Andrzeja jest obiecującym tenisistą.
Lernen beginnen
nephew
Andrew's nephew is a promising tennis player.
bratanica, siostrzenica
Anna jest moją ulubioną siostrzenicą. Lubię z nią spędzać czas.
Lernen beginnen
niece
Ann is my favourite niece and I enjoy spending time with her.
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
Lernen beginnen
parents
I love and respect my parents.
związek
Nasz związek od samego początku nie był łatwy.
Lernen beginnen
relationship
Our relationship wasn't easy from the very beginning.
szwagierka, bratowa
Często spotykam się na kawie z moją szwagierką.
Lernen beginnen
sister-in-law
I often have coffee with my sister-in-law.
zięć
Ich zięć jest bezrobotny od ponad pięciu miesięcy.
Lernen beginnen
son-in-law
Their son-in-law has been unemployed for over five months.
brat przyrodni
Teraz dzielę pokój z moim bratem przyrodnim.
Lernen beginnen
stepbrother
I'm sharing my room with my stepbrother now.
pasierbica
Pasierbica Elżbiety zwraca się do niej "mamusiu".
Lernen beginnen
stepdaughter
Elizabeth's stepdaughter calls her mummy.
ojczym
Nasz ojczym był wspaniałym facetem. Traktował nas jak swoje własne dzieci.
Lernen beginnen
stepfather
Our stepfather was a great guy. He treated us like his own children.
macocha
Większość dzieci nie akceptuje swoich macoch.
Lernen beginnen
stepmother
Most children do not accept their stepmothers.
siostra przyrodnia
Jego siostra przyrodnia grała w piłkę nożną i uwielbiała gry komputerowe.
Lernen beginnen
stepsister
His stepsister played football and loved computer games.
pasierb
Kocham pasierba tak mocno jak moje własne dzieci.
Lernen beginnen
stepson
I love my stepson as much as I love my own children.
rozwieść się
Billy nigdy nie chciał rozwieść się z Amandą i zawsze tego żałował.
Lernen beginnen
to divorce
Billy never wanted to divorce Amanda and always regretted doing so.
ożenić się, wyjść za mąż
Postanowiliśmy wziąć ślub jak najszybciej.
Lernen beginnen
to get married
We've decided to get married as soon as possible.
poślubić
Zamierzam poślubić Elżbietę w małej 17-wiecznej kaplicy.
Lernen beginnen
to marry
I'm planning to marry Elizabeth in a small 17th century chapel.
wuj
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
Lernen beginnen
uncle
Uncle David promised to mend our car.
ślub
Ich ślub odbędzie się w Kaplicy Lodowej w Szwecji.
Lernen beginnen
wedding
Their wedding will take place in the Ice Chapel in Sweden.
wdowa
Wdowy opłakują swoich mężów.
Lernen beginnen
widow
The widows mourn their husbands.
wdowiec
Młody wdowiec nie radził sobie z sytuacją, w której znalazł się po utracie żony.
Lernen beginnen
widower
The young widower couldn't cope with the loss of his wife.
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.
Lernen beginnen
wife
His wife left him for another man.
dziadkowie
Dziadkowie Toma zaprosili go na Święta Bożego Narodzenia.
Lernen beginnen
grandparents
Tom's grandparents invited him for Christmas.
urodzić
Ann urodziła trojaczki w ostatnim dniu grudnia.
Lernen beginnen
to give birth
Ann gave birth to triplets on the last day of December.
być w ciąży
Susan jest w ciąży z drugim dzieckiem.
Lernen beginnen
to be pregnant
Susan is pregnant with her second child.
rodzina
Moja rodzina mieszka na południu kraju.
Lernen beginnen
family
My family lives in the south of the country.
dorosły
Lernen beginnen
an adult
dzieciństwo
Lernen beginnen
childhood
w podeszłym wieku
Lernen beginnen
elderly
dorastać
Dorastałem w biednej, ciężko pracującej rodzinie.
Lernen beginnen
to grow up
I grew up in a poor, hard-working family.
nastolatek
Lernen beginnen
a teenager

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.