05 English Propositions 1

 0    66 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
The cost of living
Lernen beginnen
Koszt życia
drop in, drop by
Lernen beginnen
wpaść do kogoś (z wizytą)
drop-in
Lernen beginnen
bezpośredni
drop in something
Lernen beginnen
spadek czegoś
drop somebody in it
Lernen beginnen
wpakować kogoś w kłopoty
I can't go to prison - we should drop someone else in it.
Lernen beginnen
Nie mogę iść do więzienia - powinniśmy wpakować kogoś innego w kłopoty.
according to something
Lernen beginnen
zgodnie z czymś
according to somebody
Lernen beginnen
zgodnie z kimś
accord
Lernen beginnen
porozumienie, zgoda, zgodność, udzielać, wyświadczać, przyznawać, zgadzać się (na coś), uzgadniać (coś)
chord
Lernen beginnen
akord, cięciwa (odcinek łączący dwa dowolne punkty krzywej lub powierzchni)
analyst
He's the best analyst on the market.
Lernen beginnen
analityk
Jest najlepszym analitykiem na rynku.
go up
Lernen beginnen
wzrastać, wchodzić na północ, wybuchnąć, eksplodować
veg
Lernen beginnen
warzywa, wegetarianin,
ordinary
Lernen beginnen
zwyczajny, zwykły (niespecjalny), przeciętny, zwykły (o człowieku)
the argument
Lernen beginnen
kłótnia, sprzeczka, rozumowanie, argumentacja, argument
have an argument
Lernen beginnen
pokłócić się, posprzeczać się
supply and demand
Lernen beginnen
podaż i popyt
rate
Lernen beginnen
wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik (np. umieralności), cena (za produkt, usługę), opłata (za coś), stawka za przejazd (w taksówce), klasa, gatunek (czegoś), klasyfikować, zaliczać (do jakiejś klasy)
mortgage
to take out a mortgage
Lernen beginnen
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny
gamble
Lernen beginnen
uprawiać hazard
gambling
Lernen beginnen
hazard
so far, so good
Lernen beginnen
jak na razie dobrze
so far, thus far
Lernen beginnen
dotychczas, do tej pory
workforce
Lernen beginnen
siła robocza, pracownicy, liczba zatrudnionych
get a feel
Lernen beginnen
przeczuwać
get the feel of something have the feel of something
Lernen beginnen
przywyknąć do czegoś, przyzwyczaić się do czegoś, zaznajomić się z czymś
demand
Lernen beginnen
popyt, żądać, wymagać (jednej rzeczy aby zdarzyła się inna)
property, properties,
Lernen beginnen
własność, mienie, posiadłość, nieruchomość
possession
Lernen beginnen
własność, posiadanie, dobytek, własność, posiadłość, opętanie
They thought it was a possesion, and called an exorcist.
Lernen beginnen
Oni myśleli że to opętanie i wezwali egzorcystę.
somehow
Lernen beginnen
jakoś
productive
Lernen beginnen
produktywny, wydajny, urodzajny (np. ziemia)
debt
Lernen beginnen
dług, wpływ (czyjś na kogoś)
Your debt on the boss is null.
Lernen beginnen
Twój wpływ na szefa jest zerowy.
be all about something
Lernen beginnen
chodzić o to, żeby
profit off
Lernen beginnen
profitować
succeed
Lernen beginnen
osiągnąć sukces, następować (po kimś, czymś), objąć stanowisko (po kimś)
depend
Lernen beginnen
zależeć, polegać (na czymś lub kimś)
dependent
Lernen beginnen
zależny
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
Lernen beginnen
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
independence
Lernen beginnen
niepodległość
dependence
Lernen beginnen
zależność
snore
Lernen beginnen
chrapać, chrapanie
drop in
Lernen beginnen
spadek czegoś
stamp
Lernen beginnen
znaczek (pocztowy), pieczątka, znak, znamię, oznaka, pieniądz (papierowy), stąpać, iść ciężko, przybijać pieczątkę
pretty scary stuff
Lernen beginnen
dość przerażające rzeczy
increase by
Lernen beginnen
wzrost o
rise by
Lernen beginnen
wzrosnąć o
more or less
Lernen beginnen
mniej więcej
by
Lernen beginnen
przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś), przez, poprzez, z wykorzystaniem czegoś, pod, za (o sposobie chwytania, łapania przedmiotów, np. za rączkę, pod ramię)
by
Lernen beginnen
obok (np. przejść obok kogoś, minąć), o, o około (do opisywania zmiany, różnicy np. wielkości, ilości), na (w podawaniu wymiarów)
The room is 6 metres by 8 metres.
Lernen beginnen
Pokój ma 6 metrów na 8 metrów.
by
Lernen beginnen
z (do opisu czyjegoś charakteru, pracy, pochodzenia, np. nauczyciel z zawodu, sknera z charakteru), przez (w matematycznym działaniu dzielenia, np. dzielić przez cztery)
I'm a teacher by trade.
Lernen beginnen
Z zawodu jestem nauczycielem.
He's Korean by birth.
Lernen beginnen
On jest Koreańczykiem z urodzenia.
You have to divide the number by 12.
Lernen beginnen
Musisz podzielić liczbę przez 12.
We divide our tips by three.
Lernen beginnen
Dzielimy nasze napiwki przez trzy.
by
Lernen beginnen
obok, tuż przy (np. oknie, drzwiach)
Please, sit here by the window.
Lernen beginnen
Proszę, usiądź tutaj przy oknie.
by
Lernen beginnen
zgodnie z, według (np. określoną metodą, sposobem robienia czegoś), obok (np. przejść, przejechać), w pobliżu, niedaleko, blisko, w miarę upływu czasu
by yourself
Lernen beginnen
przez siebie, sam, sama
bypass
Lernen beginnen
obwodnica, omijać, ominąć, pomijać, pominąć
off double f
Lernen beginnen
z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca), od kogoś, niedaleko, blisko, w pobliżu, z, ze, wyłączony, nieobecny (np. w pracy, w szkole), zepsuty, nieświeży (np. jedzenie)
of single f
Lernen beginnen
z, ze (np. większość z nich),
depend on
Lernen beginnen
zależeć
demand for
Demand for our products is growing.
Lernen beginnen
zapotrzebowanie na
Zapotrzebowanie na nasze produkty rośnie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.