06 English Propositions 1

 0    19 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
development
Lernen beginnen
rozwój, opracowanie, zabudowa, zagospodarowanie, zabudowanie, budowa, nowe budownictwo, nowa zabudowa, zmiana, nowość, odkrycie, rozwój (powstanie, zaistnienie, np. choroby), wywołanie (zdjęć, filmu)
effort
I've put a lot of effort into this.
Lernen beginnen
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
afford
Lernen beginnen
pozwolić sobie
They couldn't afford to buy a house.
Lernen beginnen
Nie mogli sobie pozwolić na zakup domu.
get fit
Lernen beginnen
nabrać formy, kondycji
cook something
Lernen beginnen
sfałszować coś, podrobić coś, przechytrzyć
skipping rope
Lernen beginnen
skakanka
unfit
Lernen beginnen
niezdolny, mało sprawny, w złej kondycji (fizycznej), niepowołany
trampoline
Lernen beginnen
trampolina
aimed at
Lernen beginnen
mieć coś na celu, mieć coś za cel
actually
Lernen beginnen
faktycznie, w rzeczywistości, właściwie, prawdę mówiąc, tak się składa, że, akurat
find out
Lernen beginnen
dowiedzieć się, przeszukać
search for
Lernen beginnen
szukać czegoś, poszukiwać czegoś
loads
Lernen beginnen
mnóstwo
steaming
Lernen beginnen
obróbka parą, gotowanie na parze, robienie dymu, robienie zadymy, gorący
nutrient
Lernen beginnen
składnik odżywczy, substancja pokarmowa, substancja odżywcza, odżywczy
traffic
Lernen beginnen
ruch uliczny, ruch (statków, samolotów), transport, przewóz, handlować (nielegalnymi towarami), przemycać (np. narkotyki), handlować (ludźmi)
pressure on schools
Lernen beginnen
presja na szkoły
increase in
Lernen beginnen
wzrost

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.