07 English Propositions 1

 0    12 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Managment Styles
Lernen beginnen
Style zarządzania
surprised at
Lernen beginnen
zaskoczony czymś
crowd with
Lernen beginnen
zapełniony przez, zapełniony z
management
Lernen beginnen
kierownictwo, zarządzanie, menedżerski (np. szkolenie), administracja, kierowanie
suitable for
Lernen beginnen
odpowiedni do, właściwy
I still haven't found a suitable candidate.
Lernen beginnen
Nadal nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
blame for
Lernen beginnen
winny za
to the top of something
Lernen beginnen
do szczytu czegoś, najlepszy, na ukończeniu
shout at
Lernen beginnen
krzyczeć na
account for something
Lernen beginnen
wytłumaczyć się z czegoś, wiedzieć, tłumaczyć coś, wyjaśniać coś, rozumieć, stanowić przyczynę czegoś
account for somebody
Lernen beginnen
pilnować kogoś, kryć kogoś, zabić kogoś, pokonać kogoś
freelance
Lernen beginnen
niezależny, pracujący na własny rachunek

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.