07 Udzielanie informacji

 0    23 Datenblatt    kontakt222
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What’s your surname?
Lernen beginnen
Jak masz na nazwisko?
How old are you?
Lernen beginnen
He masz lat?
What are you interested in?
Lernen beginnen
What are your hobbies?
What are you into?
Lernen beginnen
Czym się interesujesz?
What’s the time? What time is it?
Lernen beginnen
Która jest godzina?
How do I get to the post office?
Lernen beginnen
W jaki sposób mogę dostać się do urzędu pocztowego?
Where is my notebook?
Lernen beginnen
Gdzie jest mój zeszyt?
May i ask you something?
Lernen beginnen
Czy mogę cię o coś zapytać?
How much is this jacket? How much does this jacket cost?
Lernen beginnen
Ile kosztuje ta kurtka?
What does Jack look like?
Lernen beginnen
Jak wygląda Jack?
Could you tell me how far it is from our school to your house?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak daleko jest od naszej szkoły do twojego domu?
Could you give me some more details?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś mi podać więcej szczegółów?
My surname is Wieczorek.
Lernen beginnen
Mam na nazwisko Wieczorek.
ł’m 14 (years old).
Lernen beginnen
mam 14 lat.
I like playing computer games.
Lernen beginnen
Lubię grać na komputerze.
It’s 5 o’clock.
Lernen beginnen
Jest piąta.
Turn left and you will see the post office on the right.
Lernen beginnen
Skręć w lewo, a zobaczysz pocztę po prawej stronie.
It’s on the desk.
Lernen beginnen
Jest na biurku.
Yes, sure.
Lernen beginnen
Tak, pewnie.
It's 20 pounds.
Lernen beginnen
20 funtów.
Jack is tail and slim.
Lernen beginnen
Jack jest wysoki i szczupły.
It’s about 200 metres.
Lernen beginnen
Około 200 metrów.
Sure. What exactly do you want to know?
Lernen beginnen
Pewnie. Co dokładnie chcesz wiedzieć?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.