1.11 'Ja muszę'. Celownik.

 0    36 Datenblatt    martabab
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ja muszę obejrzeć ten spektakl.
Lernen beginnen
Мне ну́жно посмотре́ть э́тот спекта́кль.
Ty musisz kupić ten fotel.
Lernen beginnen
Тебе́ на́до купи́ть э́то кре́сло.
Co mam robić?
Lernen beginnen
Что мне на́до де́лать?
Już późno. Musimy iść do domu.
Lernen beginnen
Уже́ по́здно. Нам ну́жно идти́ домо́й.
Ona musi jechać do Moskwy?
Lernen beginnen
Ей ну́жно е́хать в Москву́?
Czy wy musicie to robić?
Lernen beginnen
Вам на́до э́то де́лать?
Nie, my nie musimy.
Lernen beginnen
Нет, нам не ну́жно.
On musi zrobić zakupy.
Lernen beginnen
Ему́ на́до сде́лать поку́пки.
Co musimy zrobić?
Lernen beginnen
Что нам ну́жно сде́лать?
Oni muszą iść prosto.
Lernen beginnen
Им на́до идти́ пря́мо.
Musimy porozmawiać.
Lernen beginnen
Нам на́до поговори́ть.
Musimy pojechać do szpitala.
Lernen beginnen
Нам на́до пое́хать в больни́цу.
On i ona muszą kupić samochód.
Lernen beginnen
On i ona muszą kupić samochód.
Musimy znaleźć odpowiedź na wasze pytanie.
Lernen beginnen
Нам на́до найти́ отве́т на ваш вопро́с.
Jak mam to napisać?
Lernen beginnen
Как мне на́до э́то написа́ть?
Ile mam zapłacić?
Lernen beginnen
Ско́лько мне на́до заплати́ть?
Ja muszę iść na zajęcia.
Lernen beginnen
Мне на́до идти́ на заня́тия.
Pani musi zapłacić.
Lernen beginnen
Вам ну́жно заплати́ть.
Mama musi iść do szkoły na zebranie.
Lernen beginnen
Ма́ме на́до идти́ в шко́лу на собра́ние.
Tata musi kupić bilety.
Lernen beginnen
Па́пе на́до купи́ть биле́ты.
Dziewczyna musi zdać ten egzamin.
Lernen beginnen
Де́вушке на́до сдать э́тот экза́мен.
Sekretarka musi często dzwonić.
Lernen beginnen
Секретарю́ на́до ча́сто звони́ть.
Przyjaciel Pawła musi dużo odpoczywać.
Lernen beginnen
Дру́гу Па́вла на́до мно́го отдыха́ть.
Syn Anny musi przeczytać to opowiadanie.
Lernen beginnen
Cы́ну А́нны ну́жно прочита́ть э́тот расска́з.
Anton i Aleksander muszą się uczyć.
Lernen beginnen
Анто́ну и Алекса́ндру на́до учи́ться.
Kucharz musi smacznie gotować.
Lernen beginnen
По́вару ну́жно вку́сно гото́вить.
Dyrektor musi pisać raporty każdego ра́порты.
Lernen beginnen
Дире́ктору ка́ждый ме́сяц на́до писа́ть ра́порты.
. Wadim musi pomyśleć o sobie.
Lernen beginnen
Вади́му на́до поду́мать о себе́.
Lekarze muszą pracować w weekendy.
Lernen beginnen
Врача́м ну́жно рабо́тать по выходны́м.
Turyści muszą słuchać przewodnika.
Lernen beginnen
Тури́стам на́до слу́шать ги́да.
Sportowcy muszą codziennie biegać.
Lernen beginnen
Спортсме́нам на́до ежедне́вно бе́гать.
Co uczniowie muszą zrobić na jutro?
Lernen beginnen
Что на́до сде́лать ученика́м на за́втра?
Studenci muszą chodzić na wykłady.
Lernen beginnen
Студе́нтам ну́жно ходи́ть на ле́кции.
Komu to potrzebne?
Lernen beginnen
Кому́ э́то ну́жно?
Jest mi to potrzebne.
Lernen beginnen
Мне э́то ну́жно.
Nie jest ci to potrzebne.
Lernen beginnen
Тебе́ э́то не ну́жно.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.