1.14 Przymiotniki twardotematowe (kolory)

 0    36 Datenblatt    martabab
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jaka jest dziś pogoda?
Lernen beginnen
Кака́я сего́дня пого́да?
Jaki oglądasz film?
Lernen beginnen
Како́й фильм смо́тришь?
Jakie masz oczy?
Lernen beginnen
Каки́е у тебя́ глаза́?
To jest zielony szalik, zielona czapka, czarne rękawiczki i szary płaszcz.
Lernen beginnen
Э́то зелёный шарф, зелёная ша́пка, чёрные перча́тки и се́рое пальто́.
Ta książka jest nieciekawa.
Lernen beginnen
Э́та кни́га неинтере́сная.
To jest bardzo ładny park.
Lernen beginnen
Э́то о́чень краси́вый парк.
Na ziemi leży biały śnieg.
Lernen beginnen
На земле́ лежи́т бе́лый снег.
Ta lampa jest bardzo stara.
Lernen beginnen
Э́та ла́мпа о́чень ста́рая.
Ten stół jest bardzo stary.
Lernen beginnen
Э́тот стол о́чень ста́рый.
To lustro jest bardzo stare.
Lernen beginnen
Э́то зе́ркало о́чень ста́рое.
Ten młody człowiek dobrze gra na saksofonie.
Lernen beginnen
Э́тот молодо́й челове́к хорошо́ игра́ет на саксофо́не.
On ma długi nos.
Lernen beginnen
У него́ дли́нный нос.
To jest bardzo wesoła dziewczyna.
Lernen beginnen
Э́то о́чень весёлая де́вушка.
On jest uczciwy i dobry.
Lernen beginnen
Он че́стный и до́брый.
Pies jest wiernym przyjacielem człowieka.
Lernen beginnen
Соба́ка – э́то ве́рный друг челове́ка.
Dziś pada ciepły deszcz.
Lernen beginnen
Сего́дня идёт тёплый дождь.
To jest dobra odpowiedź.
Lernen beginnen
Э́то пра́вильный отве́т.
Jaki to jest człowiek – dobry czy zły?
Lernen beginnen
Како́й э́то челове́к – хоро́ший и́ли плохо́й?
Jakie książki chcecie kupić?
Lernen beginnen
Каки́е кни́ги вы хоти́те купи́ть?
Katia ma duże, niebieskie oczy.
Lernen beginnen
У Ка́ти больши́е голубы́е глаза́.
Nina ma długie włosy, a ja mam krótkie.
Lernen beginnen
У Ни́ны дли́нные во́лосы, а у меня́ коро́ткие
Na parapecie są ładne kwiaty.
Lernen beginnen
На подоко́ннике краси́вые цветы́.
My czytamy ciekawe książki i modne czasopisma.
Lernen beginnen
Мы чита́ем интере́сные кни́ги и мо́дные журна́лы.
To są nasi nowi uczniowie.
Lernen beginnen
Э́то на́ши но́вые ученики́.
To jest dobry człowiek.
Lernen beginnen
Э́то до́брый челове́к.
Tam jest Plac Czerwony.
Lernen beginnen
Там Кра́сная пло́щадь.
To jest Teatr Wielki w Moskwie.
Lernen beginnen
Э́то Большо́й теа́тр в Москве́.
Jaki piękny wieczór!
Lernen beginnen
Како́й краси́вый ве́чер!
Zobacz, jaka ładna sukienka!
Lernen beginnen
Посмотри́, како́е краси́вое пла́тье!
My patrzymy na niebieskie niebo.
Lernen beginnen
Мы смо́трим на голубо́е не́бо.
Dzieci zbierają czerwone i żółte liście.
Lernen beginnen
Де́ти собира́ют кра́сные и жёлтые ли́стья.
Ten płaszcz jest nowy, a tamten jest stary.
Lernen beginnen
Э́то пальто́ но́вое, а то ста́рое.
Warszawa to głośne miasto.
Lernen beginnen
Варша́ва э́то шу́мный го́род.
Mama ma nową torebkę, a ja mam starą.
Lernen beginnen
У ма́мы но́вая су́мка, а у меня́ ста́рая.
Ja mam zieloną bluzkę i zielony płaszcz.
Lernen beginnen
У меня́ зелёная блу́зка и зелёное пальто́.
Brat ma czerwony sweter i czerwoną czapkę.
Lernen beginnen
У бра́та кра́сный сви́тер и кра́сная ша́пка.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.