1.7 Druga koniugacja czasownikow

 0    36 Datenblatt    martabab
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie wierzę.
Lernen beginnen
Я не ве́рю.
Bardzo dużo mówię.
Lernen beginnen
Я о́чень мно́го говорю́.
Mój wujek uczy w szkole.
Lernen beginnen
Мой дя́дя у́чит в шко́ле.
Ja nie patrzę na ciebie.
Lernen beginnen
Я не смотрю́ на тебя́.
Kocham cię!
Lernen beginnen
Я люблю́ тебя́!
Ty oglądasz bajki.
Lernen beginnen
Ты смо́тришь му́льтики.
Co ty mówisz?
Lernen beginnen
Что ты говори́шь?
Dlaczego nie wierzysz we mnie?
Lernen beginnen
Почему́ ты в меня́ не ве́ришь?
Natasza mówi, że ona dobrze rysuje.
Lernen beginnen
Ната́ша говори́т, что она́ хорошо́ рису́ет.
Mój tata ogląda amerykańskie filmy.
Lernen beginnen
Мой па́па смо́трит америка́нские фи́льмы.
Oglądam film.
Lernen beginnen
Я смотрю́ фильм.
Patrzysz na mnie.
Lernen beginnen
Ты смо́тришь на меня́.
Patrzymy na dziewczynę.
Lernen beginnen
Мы смо́трим на де́вушку.
Stoimy tutaj, a ty gdzie stoisz?
Lernen beginnen
Мы стои́м здесь, а ты где стои́шь?
Na stole leży moja książka, a gdzie leżą twoje książki?
Lernen beginnen
На столе лежи́т моя́ кни́га, а где лежа́т твои́ кни́ги?
Gdzie stoi szafa?
Lernen beginnen
Где стои́т шкаф?
Oni patrzą w niebo.
Lernen beginnen
Они́ смо́трят на не́бо.
Leżę na kanapie.
Lernen beginnen
Я лежу́ на дива́не.
Gdzie wisi mapa?
Lernen beginnen
Где виси́т ка́рта?
Na półce leży zeszyt.
Lernen beginnen
На по́лке лежи́т тетра́дь.
Gdzie wisi nasz obraz?
Lernen beginnen
Где виси́т на́ша карти́на?
Gdzie stoją lampy?
Lernen beginnen
Где стоя́т ла́мпы?
Ci turyści nie mówią po rosyjsku.
Lernen beginnen
Э́ти тури́сты не говоря́т по-ру́сски.
Często rozmawiam przez telefon.
Lernen beginnen
Я ча́сто говорю́ по телефо́ну.
Spieszę się na koncert.
Lernen beginnen
Я спешу́ на конце́рт.
Mój mąż długo śpi.
Lernen beginnen
Мой муж до́лго спит.
Czy wiesz, że on często ogląda telewizję?
Lernen beginnen
Ты зна́ешь, что он ча́сто смо́трит телеви́зор?
Po pracy odpoczywamy i śpimy.
Lernen beginnen
По́сле рабо́ты мы отдыха́ем и спим.
Ja lubię moje miasto.
Lernen beginnen
Я люблю́ мой го́род.
Co lubisz robić?
Lernen beginnen
Что ты лю́бишь де́лать?
Lubimy spać.
Lernen beginnen
Мы лю́бим спать.
Mówimy po polsku i po angielsku.
Lernen beginnen
Мы говори́м по-по́льски и по-англи́йски.
Francuzi mówią po francusku.
Lernen beginnen
Францу́зы говоря́т по-францу́зски.
Gdzie leżą klucze?
Lernen beginnen
Где лежа́т ключи́?
Na stole leży moja książka.
Lernen beginnen
На столе́ лежи́т моя́ кни́га.
Oni zawsze długo śpią.
Lernen beginnen
Они́ всегда́ до́лго спят.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.