1000 najczęsciej używanych słów w języku angielskim (część 1)

 0    99 Datenblatt    wrzal12345
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ty
Lernen beginnen
you
ja
Lernen beginnen
I
do
Lernen beginnen
to
bardzo
Lernen beginnen
very
przedimek nieokreślony przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską
Lernen beginnen
a
i, oraz
Lernen beginnen
and
tamten, ten,że,żeby
Lernen beginnen
that
ono, to
Lernen beginnen
It
imię
Lernen beginnen
name
co?
Lernen beginnen
what?
jest
Lernen beginnen
is
w
Lernen beginnen
in
ten, to
Lernen beginnen
This
wiedzieć, znać
Lernen beginnen
know - knew - known
jestem
Lernen beginnen
I'm
dla
Lernen beginnen
for
nie(odp negatywna)
Lernen beginnen
no
mieć
Lernen beginnen
have
mój
Lernen beginnen
my
nie(zakaz)
Lernen beginnen
don't
tylko
Lernen beginnen
just
nie
Lernen beginnen
no
robić
Lernen beginnen
do
być
Lernen beginnen
be
na
Lernen beginnen
on
twój
Lernen beginnen
your
był, była, było
Lernen beginnen
was
my
Lernen beginnen
we
to jest
Lernen beginnen
it is
z
Lernen beginnen
with
więc
Lernen beginnen
so
ale
Lernen beginnen
but
wszystko
Lernen beginnen
all
dobrze, więc
Lernen beginnen
Well
być
Lernen beginnen
are
on
Lernen beginnen
he
biedny, słaby, marny
Lernen beginnen
poor
około,o
Lernen beginnen
about
prawa kierunek, racja
Lernen beginnen
right
jesteś
Lernen beginnen
you, re
dostać
Lernen beginnen
get
tutaj
Lernen beginnen
here
poza
Lernen beginnen
out
udać się
Lernen beginnen
going
lubić
Lernen beginnen
tlike
taaak
Lernen beginnen
yeah
jeśli
Lernen beginnen
if
jej
Lernen beginnen
her
ona
Lernen beginnen
she
umieć, potrafić
Lernen beginnen
can
góra - kierunek
Lernen beginnen
up
chcieć
Lernen beginnen
want
myśleć
Lernen beginnen
think - thought - thought
to jest
Lernen beginnen
that's
teraz
Lernen beginnen
now
iść
Lernen beginnen
go
on
Lernen beginnen
him
na
Lernen beginnen
at
jak
Lernen beginnen
how
mieć
Lernen beginnen
got
tam
Lernen beginnen
there
jeden
Lernen beginnen
one
zrobić
Lernen beginnen
did
dlaczego?
Lernen beginnen
why?
widzieć
Lernen beginnen
see
przybywać
Lernen beginnen
come
dobre
Lernen beginnen
good
oni
Lernen beginnen
they
naprawde
Lernen beginnen
really
jako,
Lernen beginnen
as
chcieć
Lernen beginnen
want
patrzeć, spoglądać
Lernen beginnen
look
kiedy
Lernen beginnen
when
czas
Lernen beginnen
time
wola
Lernen beginnen
will
dobrze
Lernen beginnen
okay
tył
Lernen beginnen
back
nie móc
Lernen beginnen
can't
znaczyć, sredni
Lernen beginnen
mean
powiedzieć
Lernen beginnen
tell
będe
Lernen beginnen
I'll
z
Lernen beginnen
from
hej
Lernen beginnen
hey
byli
Lernen beginnen
were
on jest
Lernen beginnen
he's
mógłby
Lernen beginnen
could
nie(zaprzeczenie w czasie przeszłym)
Lernen beginnen
didn't
tak
Lernen beginnen
yes
jego
Lernen beginnen
his
być
Lernen beginnen
been
albo
Lernen beginnen
or
coś
Lernen beginnen
something
kto
Lernen beginnen
who
ponieważ, dlatego
Lernen beginnen
because
trochę, kilka, jakieś
Lernen beginnen
some
mieć
Lernen beginnen
had
następnie
Lernen beginnen
then
powiedzieć
Lernen beginnen
say
dobrze
Lernen beginnen
ok

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.