1000 populiariausių angliškų terminų: 201 - 250

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
daug
šis žodis naudojamas, norint išreikšti kiekį suskaičiuojamų daiktų.
Kiek nori obuolių?
Lernen beginnen
many
How many apples do you need?
kraustytis
Mes kraustomės į Londoną.
Lernen beginnen
to move
We're moving to London.
matomas
būtojo laiko "to see" forma. taip pat reiškia būtojo laiko neveikiamąją dalyvio formą.
Matei tai?
Lernen beginnen
seen
Have you seen this?
prašyti
Šiandien prašysim viršininko, kad padidintų atlyginimą.
Lernen beginnen
to ask
Today, we're going to ask our boss for a pay raise.
gyventi
ši reikšmė aplikuoja į gyvenimą tam tikroje teritorijoje.
Kurį laiką gyvenau Londone, bet po to persikrausčiau į Kardifą.
Lernen beginnen
to live
I used to live in London for a while but then I moved to Cardiff.
būti sujaudintam
taip pat: "būti sugraudintam".
Jos kalba mane sujaudino.
Lernen beginnen
to move
I was moved by her speech.
daug
Turim gerti daug vandens.
Lernen beginnen
a lot
We should drink a lot of water.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"1000 populiariausių angliškų terminų"
(Insgesamt 1.000 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.