11 English Propositions 1

 0    6 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
appreciate
Lernen beginnen
doceniać, być wdzięcznym, cenić sobie (np. dobre jedzenie, muzykę), wzrastać, zyskiwać na wartości, wzrastać, zyskiwać na wartości, zdawać sobie sprawę
remind somebody of something
This photo reminds me of a funny situation which happened a month ago.
Lernen beginnen
przypominać komuś o czymś
To zdjęcie przypomina mi o śmiesznej sytuacji, która zdarzyła miesiąc temu.
remind somebody of somebody
Lernen beginnen
przypominać komuś o kimś
be absorbed in something
Lately, I've been totally absorbed in work.
Lernen beginnen
być czymś pochłoniętym
Ostatnio jestem całkowicie pochłonięta pracą.
the Bermuda Triangle
Lernen beginnen
Trójkąt Bermudzki
freedom to
Lernen beginnen
wolność to

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.