11 English Through Reading

 0    37 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
obtain
Lernen beginnen
uzyskać, otrzymywać (np. pozwolenie), obowiązywać (np. obyczaje)
dissolve
Lernen beginnen
rozpuszczać, (np. proszek), przenikanie, rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo)
slumber
Lernen beginnen
drzemka, sen, spać, zdrzemnąć się
slanderer
Lernen beginnen
oszczerca
perjury
Lernen beginnen
krzywoprzysięstwo
base
Lernen beginnen
podstawa, podkład, nasada, bazować, opierać (coś na czymś), nikczemny, niegodziwy, podły, niski
plotter
Lernen beginnen
spiskowiec, intrygant
plot
Lernen beginnen
fabuła, wydzielony kawałek terenu, działka (np. pod zabudowę lub uprawę), spisek, zmowa, wykres, plan, mapa, intrygować, knuć, śledzić (np. drogę na mapie), analizować
plot, plot out
Lernen beginnen
kreślić (np. plan), nanosić (na mapę)
drawer
Lernen beginnen
szuflada, osoba, która wypisała czek
capsule
Lernen beginnen
mały, kompaktowy, zwięzły (np. o tekście), kapsułka z lekarstwem, kapsuła (część statku kosmicznego)
They detached a capsule from the ship.
Lernen beginnen
Odłączyli kapsułę od statku.
capsule
Lernen beginnen
streszczenie w pigułce, krótka notatka, streszczać, podsumowywać, skracać (np. esej)
Allow me to capsule this paper.
Lernen beginnen
Pozwól, że podsumuję tę pracę.
time capsule
Lernen beginnen
kapsuła czasu (puszka z dokumentami z epoki)
memento
Lernen beginnen
pamiątka
as a memento
Lernen beginnen
jako pamiątkę, na pamiątkę
dig up dirt on somebody
Lernen beginnen
wywlekać brudy na temat kogoś
dig up
Lernen beginnen
wykopać, przekopać coś, przeszukać coś (np. w poszukiwaniu informacji)
Or they can also act as a way of communicating your ideas, thoughts, an who you were, to future generations with with your precious belongings from the present.
Lernen beginnen
Mogą też działać jako sposób przekazywania waszych idei, myśli, kim jesteście, przyszłym pokoleniom z waszymi cennymi dobrami z teraźniejszości.
various
Lernen beginnen
przeróżny, rozliczny, rozmaity, różny
arrange
Lernen beginnen
zorganizować, planować, załatwiać, układać, aranżować, porządkować, zaaranżować (utwór muzyczny)
circle
Lernen beginnen
koło, okrąg, grono (ludzi), krąg (towarzyski), zakreślać (np. poprawną odpowiedź),
circle, balcony
Lernen beginnen
balkon (w kinie, teatrze)
The photo was of various different objects arranged in circles.
Lernen beginnen
Zdjęcie było różnych obiektów ułożonych w kółko.
container
Lernen beginnen
pojemnik, zbiornik
point
Lernen beginnen
sprawa, kwestia, najważniejsza rzecz (używane z "the"), cel, zamiar, punkt (miejsce), pkt (skrót), cecha,
point
Lernen beginnen
punkt (w zawodach sportowych), koniuszek, czubek, szpic, kropka, koma, przecinek (znak dziesiętny), wskaźnik, wskaźnik, cypel
point
Lernen beginnen
gniazdko sieciowe, zwrotnica (rozjazdu kolejowego), wskazywać (palcem), celować, mierzyć (np. z broni), pokazywać, uświadamiać (że coś jest prawdą), spoinować, spajać
He has many valuable points.
Lernen beginnen
Ma wiele cennych cech.
argue
Why do our parents always have to argue? They always disagree about everything.
Lernen beginnen
spierać się
Dlaczego nasi rodzice cały czas muszą się kłócić? Zawsze w czymś się nie zgadzają.
argue
Lernen beginnen
uzasadniać, argumentować, twierdzić, dowodzić (czegoś), utrzymywać
comma
Lernen beginnen
przecinek
point
What's the point of this?
Lernen beginnen
kropka, koma, przecinek (znak dziesiętny)
Jaki jest tego cel?
textbook
Students don't have to buy new textbooks.
Lernen beginnen
podręcznik
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
valuable
Lernen beginnen
cenny
metal
Some metals produce magnetic forces.
Lernen beginnen
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.