11.04 sprawdzian

 0    82 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wytyczyć i oznaczyć ścieżki rowerowe
Lernen beginnen
amenager des pistes cycables
wywieźć odpady na wysypisko śmieci
Lernen beginnen
amener des ordures a la decharge
wyrwać chwasty
Lernen beginnen
arracher les mauvaises herbes
podlać roślinę
Lernen beginnen
arroser la plante
zaburzyć klimat
Lernen beginnen
boulverser le climat
kłusować na chronione gatunki zwierząt
Lernen beginnen
braconner des especes animales protegees
zużywać mniej papieru
Lernen beginnen
consommer moins de papier
podziwiać pejzaż
Lernen beginnen
contempler un paysage
zbierać kwiaty, warzywa
Lernen beginnen
cueillir des fleurs, des légumes
uprawiać warzywa
Lernen beginnen
cultiver des légumes
zniszczyć powierzchnię lasów
Lernen beginnen
devaster des etendues forestieres
rozwinąć wykorzystywanie energii wodnej
Lernen beginnen
développer l'exploitation de l'energie hydraulique
zmniejszyć zanieczyszczenie
Lernen beginnen
diminuer la pollution
zmniejszyć liczbę samochodów
Lernen beginnen
diminuer le nombre de voitures
dzwonić na alarm
Lernen beginnen
donner l'alerte
hodować zwierzęta
Lernen beginnen
élever des animaux
emitować spaliny
Lernen beginnen
émettre des gaz d'echappement
zajmować się ogrodem
Lernen beginnen
entretenir son jardin
wyczerpać zasoby naturalne
Lernen beginnen
épuiser les ressources naturelles
być zagrożonym wyginięciem
Lernen beginnen
être menacé d'extinction
być odpowiedzialnym za ocieplanie się klimatu
Lernen beginnen
être responsable du réchauffement climatique
jest ładnie/brzydko
Lernen beginnen
il fait beau/mauvais
jest ciepło / zimno
Lernen beginnen
il fait chaud / froid
świeci słońce/wieje wiatr/jest mgła
Lernen beginnen
il fait du soleil, du vent, du brouillard
jest dzień/noc
Lernen beginnen
il fait jour / nuit
segregować śmieci
Lernen beginnen
faire le tri de déchets
zamknąć centrum miasta dla ruchu samochodowego
Lernen beginnen
fermer le centre-ville aux vehicules
marnotrawić energię
Lernen beginnen
gaspiller l'énergie
spalić śmieci w spalarni
Lernen beginnen
brûler les ordures dans l'incinérateur
zalać wieś
Lernen beginnen
inonder le village
wpadać do morza
Lernen beginnen
jeter dans la mer
karmić zwierzęta
Lernen beginnen
nourrir les animaux
wziąć udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA
Lernen beginnen
Participez à la l'action Nettoyons la Terre
uczestniczyć w Dniu Ziemi
Lernen beginnen
participer au Jour de la Terre
posadzić drzewa
Lernen beginnen
planter des arbres
zanieczyścić powietrze, wodę, glebę
Lernen beginnen
polluer l'air, l'eau, le sol
mieć źródło w
Lernen beginnen
prendre sa source a
chronić różnorodność fauny i flory
Lernen beginnen
preserver la diversité de la faune et de la flore
chronić zabytki przyrody
Lernen beginnen
preserver le patrimoine naturel
chronić zasoby surowców naturalnych
Lernen beginnen
preserver les matieres premieres
przewidzieć pogodę/ temperatury minimalne, maksymalne
Lernen beginnen
prédire le meteo, les températures minimales et maximales
wywołać efekt cieplarniany
Lernen beginnen
produire l'effet de serre
chronić przyrodę, środowisko
Lernen beginnen
protéger la nature, l'environnement
spowodować suszę, lawinę, pożar, trzęsienie ziemi
Lernen beginnen
provoquer la sécheresse, l'avalanche, un incendie, le tremblement de terre
oddać butelki zwrotne
Lernen beginnen
retourner les bouteilles consignees
spustoszyć region
Lernen beginnen
ravager la région
mieć dopływ
Lernen beginnen
recevoir un affluent
naładować baterie
Lernen beginnen
recharger les piles
ocieplać się
Lernen beginnen
rechauffer le climat
zutylizować szkło papier
Lernen beginnen
recycler le papier le verre
zmniejszyć straty energii
Lernen beginnen
réduire les pertes d'énergie
przywrócić zagrożony gatunek
Lernen beginnen
reintroduire une espèce en voie de disparition
chronić środowisko
Lernen beginnen
respecter l'environnement
oddychać czystym powietrzem
Lernen beginnen
respirer de l'air propre
ratować przyrodę
Lernen beginnen
sauver la nature
segregować materiały do utylizacji
Lernen beginnen
selectionner les matériaux recyclables
znajdować się na półkuli północnej/południowej
Lernen beginnen
situer dans l'hémisphère nord / sud
składować odpady nuklearne
Lernen beginnen
stocker les déchets nucléaires
płynąć z prądem/ pod prąd
Lernen beginnen
suivre le courant / remonter le courant
nałożyć podatek ekologiczny
Lernen beginnen
taxer les pollueurs
skosić trawnik
Lernen beginnen
tondre la pelouse
kręcić się wokół Słońca
Lernen beginnen
tourner autour du soleil
segregować śmieci
Lernen beginnen
trier les déchets
użyć produktów biodegradowalnych
Lernen beginnen
utiliser des produits biodégradables
wykorzystać energie odnawialne
Lernen beginnen
utiliser les énergies renouvelables
żyć na wolności
Lernen beginnen
vivre en liberté
żyć w stadzie
Lernen beginnen
vivre en troupeau
morderca
Lernen beginnen
assassin
seryjny zabójca
Lernen beginnen
tueur en série
włamywacz
Lernen beginnen
cambrioleur
przestępca
Lernen beginnen
délinquant
terrorysta
Lernen beginnen
terroriste
zamach bombowy
Lernen beginnen
l'attentat a la bombe
zamach z samochodem pułapką
Lernen beginnen
l'attentat a la voiture piegee
przemytnik
Lernen beginnen
le trafiquany
przemyt broni, narkotyków
Lernen beginnen
le trafic d'armes, de drogues
złodziej
Lernen beginnen
voleur
kradzież z bronią w ręku, z włamaniem
Lernen beginnen
vol a main armee, avec effraction
aresztować bandytę, kryminalistę
Lernen beginnen
arrêter un bandit, un criminel
mieć do czynienia z wymiarem sprawiedliwości
Lernen beginnen
avoir affaire avec la justice
popełnić zbrodnię
Lernen beginnen
commettre un crime
postawić kogoś przed wymiarem spraiwedliwości
Lernen beginnen
poursuivre qqn en justice

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.