13 EACH vs EVERY

 0    10 Datenblatt    baloniasz15
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
- Spotykamy się codziennie. - Spotykamy się każdego dnia.
Lernen beginnen
- We meet every day. - We meet each day.
Spotykamy się każdego dnia. (podkreślenie)
Lernen beginnen
We meet each and every day.
Daliśmy każdemu dziecku (wszystkim na raz), które przyszło na przyjęcie prezent. Daliśmy im wszystkim prezent.
Lernen beginnen
We gave every child who came to the party a present. We gave them all a present.
Daliśmy każdemu dziecku (oddzielenie, indywidualnie), które przyszło na przyjęcie, prezent. Rozdawaliśmy je (te prezenty) jeden po drugim.
Lernen beginnen
We gave each child who came to the party a present. We handed them out one by one.
- Trzymał broń w każdej dłoni. - Trzymał broń w obu dłoniach.
Lernen beginnen
- He was holding a gun in each hand. - He was holding a gun in both hands.
Ona ewidentnie biła się (w przeszłości. - Miała siniaki na każdej nodze i rany na każdym ramieniu. - Miała siniaki na obu nogach i rany na obu rękach.
Lernen beginnen
She had clearly been in a fight. - She had bruises on each leg and cuts on each arm. - She had bruises on both legs and cuts on both arms.
Moi rodzice pracują w Londynie. - Każdy z nich pracuje w banku. - (Oni) oboje pracują w banku
Lernen beginnen
My parents work in London. - Each of them works in a bank. - They both work in a bank
(GENERALNIE KIJOWA WERSJA!!!) Moi rodzice pracują w Londynie. - Każdy z nich pracuje w banku. - Oboje (z nich) pracują w banku.
Lernen beginnen
My parents work in London. - They each work in a bank. - Both of them work in a bank.
Każdy z nich pracuje w banku. (kazdy od 3 w górę)
Lernen beginnen
Every one of them works in a bank.
Złamałem każdy palec każdej dziewczynie, z którą tańczyłem w szkole.
Lernen beginnen
I broke every toe of every girl that I danced with at my high school prom.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.