14 EACH vs EVERY

 0    10 Datenblatt    baloniasz15
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Widzę ją co dwa tygodnie.
Lernen beginnen
I see her every two weeks.
Ona musiała zatrzymywać się i odpocząć co dwa lub trzy kroki.
Lernen beginnen
She had to stop and rest every two or three steps.
PRAWIE każda czekoladka została zjedzona. Prawie żadna nie została dla chłopców, kiedy wrócili do domu.
Lernen beginnen
NEARLY every chocolate had been eaten. There were hardly any left for the boys when they arrived home.
W tym roku odwiedziłem PRAKTYCZNIE każdy kraj w Azji Południowo-Wschodniej.
Lernen beginnen
This year I have visited PRACTICALLY every country in South-East Asia.
Nie! Nie! Nie 30 £ za obie z nich. One kosztują 30 £ za każdą (za sztukę). / One każde (rzeczy) kosztują 30 £.
Lernen beginnen
No, no! It's not 30£ for both of them. They cost 30£ each. / They each cost 30£.
Pieniądze zostały podzielone równo pomiędzy sześcioro dzieci. Każde nich (każde z dzieci) otrzymało 32 000 $. / Każde otrzymało 32,000$.
Lernen beginnen
The money was shared out equally among the six children. Each of them received 32,000$./ Each received 32,000$.
Dałem każdemu napiwek po 10 $, kiedy wyrejestrowywałem się z hotelu. / Dałem każdemu z nich 10 $ napiwku, kiedy wyrejestrowywałem się hotelu.
Lernen beginnen
I gave each a 10$ tip, when I checked out the hotel. / I gave each of them a 10$ tip, when I checked out the hotel.
Każda odpowiedź jest warta 2 punkty.
Lernen beginnen
Each answer is worth 2 points.
Te cytryny kosztują 25 centów każda.
Lernen beginnen
These lemons cost 25 cent each.
Oni otwierają codziennie oprócz niedzieli.
Lernen beginnen
They open every day except Sunday.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.