14 English Through Reading

 0    22 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
share
Lernen beginnen
podzielić, współdzielić, wspólnie korzystać z czegoś, podzielić się (pozwolić używać), wspólnie ponosić (np. odpowiedzialność, winę), podzielać, podzielić się (powiedzieć coś),
share
Lernen beginnen
akcja, udział, część, odkładnica (część pługu)
stock
Lernen beginnen
asortyment, kapitał akcyjny, akcje
prefigure
Lernen beginnen
przewidzieć, wyobrazić sobie, zapowiadać, wróżyć
imagine
Lernen beginnen
wyobrażać sobie, przypuszczać, myśleć
personalise
Lernen beginnen
nadać cechy osobiste, opatrzyć nazwiskiem lub inicjałami, dostosowywać do indywidualnych potrzeb, uosabiać, nadawać osobisty charakter (np. rozmowie, dyspucie)
certificate
Lernen beginnen
świadectwo, zaświadczenie (np. chrztu, ślubu), dyplom, licencja (np. związane z ukończeniem kursu), atest, certyfikat, przyznawać certyfikat
report card
Lernen beginnen
świadectwo szkolne
stub
Lernen beginnen
końcówka (np. ołówka), ogarek (świecy), niedopałek (papierosa), odcinek kontrolny (biletu, rachunku), pień (wyciętego drzewa), pieniek (zęba), kikut (kończyny), uderzyć się (palcem u nogi), zgasić (papierosa)
gut
Lernen beginnen
jelito / kiszka / wnętrzności / flaki
gap
Lernen beginnen
luka, przerwa, odstęp, szpara, brak, deficyt, przełęcz, zrobić szparę
He gapped the wall with the hammer.
Lernen beginnen
Przebił ścianę młotkiem. On zrobił młotkiem szparę w ścianie.
clipping
Lernen beginnen
wycinek, wycinek (z gazety), ścinek (np. deski), podcinanie, szybki
This hedge could use a little clipping.
Lernen beginnen
Ten żywopłot wypadałoby nieco podciąć.
could use, someone can use something
Lernen beginnen
przydałoby się, ktoś zrobiłby coś, ktoś ma na coś ochotę, komuś by się coś przydało (używane do wyrażania chęci na coś), coś by się czemuś przydało, coś by się komuś przydało (używane do wyrażania, że coś lub coś wymaga ulepszenia w jakiś sposób)
unique
Lernen beginnen
yjątkowy, świetny, unikalny
reflect
Lernen beginnen
odbijać się (o wizerunku), pokazywać (odbicie czegoś w lustrze), odbijać (promienie, fale dźwiękowe), odzwierciedlać, być wynikiem, rozmyślać, zastanawiać się, rozważać, robić uwagi, krytykować (kogoś lub coś)
I think that he should reflect upon his life.
Lernen beginnen
Myślę, że powinien zastanowić się nad swoim życiem.
You always reflect my ideas, it's annoying.
Lernen beginnen
Zawsze krytykujesz moje pomysły, to denerwujące.
sticker
Lernen beginnen
naklejka, nalepka, wytrwała osoba, uparciuch, zagwozdka, szkopuł, trudność
scythe
Lernen beginnen
kosa, kosić kosą, przecinać, ciąć (np. powietrze)
marry
Lernen beginnen
poślubić, ożenić się, wyjść za mąż

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.