16-01-2022 lekcja z książki 14

 0    57 Datenblatt    joannaasia16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zagranica
On wrócił z zagranicy
Lernen beginnen
abroad
He returned from abroad
wracać
Nikogo nie było w domu, gdy on wrócił
Lernen beginnen
return
There was no one home when he returned
przez (coś), przez (na drugą stronę)
Myślę, że ona przeszła przez ulicę.
Lernen beginnen
across
I think she went across the street.
przez cały rok
Lernen beginnen
all year round
całorocznie
Lernen beginnen
all year round
zaczynać
Możesz zacząć jeść
Lernen beginnen
to begin
You can begin to eat.
biologia
Lernen beginnen
Biology
w szkole średniej
Lernen beginnen
in secondary school
Biologia była moim ulubionym przedmiotem w liceum
Lernen beginnen
Biology was my favourite subject in secondary school.
łódka
Gdybym był bogaty, kupiłbym sobie łódź.
Lernen beginnen
boat
If I were rich, I would buy myself a boat
most
Będę czekał na ciebie w pobliżu mostu.
Lernen beginnen
a bridge
I'll wait for you near the bridge
miasteczko uniwersyteckie
on mieszka na kampusie
Lernen beginnen
campus
he lives on campus
ostrożnie
On ostrożnie otworzył pudełko
Lernen beginnen
carefully
He opened the box carefully
odprawić, nadać (bagaż,
Musimy odprawić nasz bagaż
Lernen beginnen
check in,
We need to check in our baggage.
chemia
Zerwaliśmy, bo nie było między nami żadnej chemii
Lernen beginnen
Chemistry
We broke up because there wasn't any chemistry between us
pływać, odbywać rejs
Oni popłynęli na Jamajkę w zeszłym miesiącu.
Lernen beginnen
swim, cruise
They cruised to Jamaica last month.
czech
Franz Kafka był Czechem.
Lernen beginnen
Czech
Franz Kafka was a Czech.
kraje rozwijające się
Lernen beginnen
developing countries
rozwijający się
Dostałem pracę w szybko rozwijającej się firmie.
Lernen beginnen
developing
I got a job in a quickly developing company
rozwiedziony
Mój tato i mama są rozwiedzeni
Lernen beginnen
divorced
My father and mother are divorced
ekonomiczny
Nie sądzę, żeby był to opłacalny pomysł.
Lernen beginnen
economic
I don't think that is an economic idea.
wydarzenie, zdarzenie, spotkanie, okazja
(Ta wystawa będzie wydarzeniem roku! Organizujemy spotkanie
Lernen beginnen
event,
This exhibition will be an event of the year We are organising an event
tłumaczyć, objaśniać
Czy możesz to mi wyjaśnić?
Lernen beginnen
explain
Can you explain that to me?
lot (samolotem)
Oni nie zdążyli na swój lot.
Lernen beginnen
flight
They missed their flight
chybiony, nieudany
Lernen beginnen
missed,
przyszłość
Oni planują dzieci w bliskiej przyszłośc
Lernen beginnen
future
They are planning children in the near future
dorastać
Ty potrzebujesz trochę czasu, aby dorosnąć.
Lernen beginnen
grow up
You need some time to grow up
mieć nadzieję
(On nie miał żadnej nadziei
Lernen beginnen
to hope
He didn't have any hope
schronisko (tani hotel
Lernen beginnen
hostel (cheap hotel
gospodyni domowa
(Jestem gospodynią i matką
Lernen beginnen
housewife
I'm a housewife and a mother.
jak długo?
Jak długo zamierzasz tutaj zostać?
Lernen beginnen
how long?
How long are you going to stay here?
wyobrażać sobie
Nie mogę sobie wyobrazić siebie
Lernen beginnen
to imagine
I can't imagine myself
miejscowy, lokalny
Zjadłem hamburgera w lokalnym barze szybkiej obsługi
Lernen beginnen
local,
I ate a hamburger in the local fast food restaurant.
lek
Możesz kupić ten lek tylko na receptę
Lernen beginnen
medicine
You can buy this medicine only on prescription.
przenosić, przesuwać,
Nie przesuwaj proszę stołu
Lernen beginnen
carry, move,
Don't move the table, please
pobliski
On został zabrany do pobliskiego szpitala
Lernen beginnen
nearby
He was taken to a nearby hospital
, całonocny
Złapałem nocny pociąg.
Lernen beginnen
overnight,
I caught an overnight train
łapać, chwycić
Lernen beginnen
catch
fizyka
On jest bardzo dobry z fizyki
Lernen beginnen
Physics
He's very good at physics.
zmieniać, odmieniać
(Nie możemy zmienić praw fizyki
Lernen beginnen
change
We can't change the laws of physics
pojedyncza informacja, informacja
Mam dla Ciebie dwie informacje.
Lernen beginnen
piece of information
I have two pieces of information for you.
program
(Jaki jest plan na wieczór?
Lernen beginnen
programme, plan
What is the programme for the evening
przyjemność
Zrobię to z przyjemnością
Lernen beginnen
pleasure
I'll do it with pleasure
Z przyjemnością.
Lernen beginnen
With pleasure.
port
Do dobrego portu łatwo jest się dostać zarówno drogą lądową, jak i
Lernen beginnen
port
A good port is easy to get to over water or land.
psychologia
Studiuję jednocześnie socjologię i psychologię
Lernen beginnen
psychology
I study sociology and psychology at the same time
szybko
Nie musisz jeść tak szybko
Lernen beginnen
quickly
You don't have to eat so quickly
szybka odpowiedź
Lernen beginnen
fast response
szybka odpowiedź
Lernen beginnen
fast response
badanie,
Lernen beginnen
research,
firma badawcza
Lernen beginnen
research company
korekta, sprawdzanie
Muszę zrobić powtórkę przed jutrzejszym egzaminem
Lernen beginnen
revision
I need to do a revision before the exam tomorrow
plecak
Mam trzy butelki wody w plecaku
Lernen beginnen
a rucksack
I've got three bottles of water in my rucksack
tobie również, nawzajem,
Lernen beginnen
same to you
doświadczenie
Lernen beginnen
experience
odwrotnie
Lernen beginnen
vice versa
odwrotny, przeciwny
Lernen beginnen
inverse, opposite

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.