16 Pytania o pozwolenie i wyrażanie prośby

 0    25 Datenblatt    kontakt222
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Could l/May I borrow your pen, please?
Lernen beginnen
Czy mogę pożyczyć twój długopis?
Do you mind if/.../ Is it all right if I use your pencil?
Lernen beginnen
Czy nie masz nic przeciwko temu, abym użył twojego otówka?
Could you do me a favour?
Lernen beginnen
Czy mógtbyś wyświadczyć mi przysługę?
Could you explain what this word means?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś wyjaśnić, co oznacza to słowo?
Will you let me check it?
Lernen beginnen
Czy pozwolisz mi to sprawdzić?
Can you/would you take the message, please?
Lernen beginnen
Czy możesz przekazać wiadomość?
Please, help me with this suitcase, will you?
Lernen beginnen
Proszę, pomóż mi nieść tę walizkę, dobrze?
I think I can do it.
Lernen beginnen
Myślę, że mogę to zrobić.
Yes, please do.
Lernen beginnen
Bardzo proszę.
Sure./ Certainly; Of course,
Lernen beginnen
Pewnie. Oczywiście.
No problem.
Lernen beginnen
Nie ma problemu.
Go ahead./ Fee! free to do it.
Lernen beginnen
Śmiało. Jasne, że możesz to zrobić.
By all means.
Lernen beginnen
Jak najbardziej.
Here you are.
Lernen beginnen
Proszę, {kiedy coś podajemy)
That's not a very good idea.
Lernen beginnen
To nie jest najlepszy pomysł.
I’m afraid not.
Lernen beginnen
Obawiam się, że nie.
I’d rather you didn’t.
Lernen beginnen
Wołałbym, żebyś tego nie robił.
l’m sorry, but that's not possible.
Lernen beginnen
Przykro mi, ale to niemożliwe.
It’s out of the question.
Lernen beginnen
To wykluczone.
No way.
Lernen beginnen
Nie ma mowy.
I’m afraid I can't.
Lernen beginnen
Obawiam się,że nie mogę.
I have a few concerns.
Lernen beginnen
Mam co do tego wątpliwości.
I'm not too fond of it.
Lernen beginnen
Nie jestem za tym.
Sorry, not right now.
Lernen beginnen
Przepraszam, ale nie w tej chwili.
I'd like to, but...
Lernen beginnen
Chciałbym, ale...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.