2 Wortschatz: Er erledigte seine Aufgaben zuverlässig

 0    50 Datenblatt    bartekgrinkiewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
der Auszubildende, die Auszubildenen
Lernen beginnen
uczeń zawodu, stażysta
der Erzieher
Lernen beginnen
pedagog
das Gehalt, die Gehälter
Leider ist das Gehalt von einem Erzieher sehr niedrig.
Lernen beginnen
pensja, wynagrodzenie
Niestety wynagrodzenie nauczyciela jest bardzo niskie.
das Betriebsklima
Lernen beginnen
atmosfera pracy
die Leistung
Insgesamt waren wir mit der Leistung von Herrn B. sehr zufrieden.
Lernen beginnen
osiągnięcia, wyniki (pracy)
Ogólnie byliśmy bardzo zadowoleni z wyników pana B.
der Leiter
Lernen beginnen
kierownik
die Praxis
Lernen beginnen
Praktyka w zawodzie
die Überstunde, die Überstunden
Lernen beginnen
nadgodziny
die Verantwortung
Besonders gut gefiel mir, dass ich Verantwortung übernehmen durfte
Lernen beginnen
odpowiedzialność
Szczególnie podobało mi się, że mogłem wziąć (pozwolono) na siebie odpowiedzialność
beschäftigen sich, beschäftigte, hat sich beschäftigt
Gegen zehn waren alle da und beschäftigten sich allein.
Lernen beginnen
zajmować się
Około 10 wszyscy byli na miejscu i zajmowali się sobą.
duzen, duzte, hat geduzt
Das Arbeitsklima war freundlich und ich durfte die Erzieherinnen duzen
Lernen beginnen
mówić per "ty", przechodzić na "ty"
Atmosfera pracy była przyjazna i pozwolono mi zwracać do pedagogów per "ty"
erledigen, erledigte, hat erledigt
Er erledigte seine Aufgaben zuverlässig.
Lernen beginnen
załatwić
Wykonywał swoje zadania rzetelnie.
übernehmen, übernahm, hat übernommen
Lernen beginnen
brać na siebie, przejmować
zuverlässig
Lernen beginnen
wiarygodny, niezawodny
die Gelegenheit
Die Kindergarten gab mir eine Woche lang Gelegenheit dazu
Lernen beginnen
okazja, możliwość
Przedszkole dało sposobność/okazję ku temu na tydzień.
der Held, die Helden
Wie heißt der Held dieses Romans?
Lernen beginnen
bohater
Jak nazywa się bohater tej powieści?
entschließen sich, hat sich entschlossen
Ich entschloss mich daher für einen Kindergarten.
Lernen beginnen
zdecydować się
Zdecydowałem się z tego powodu na przedszkole.
erwarten, hat erwartet
Lernen beginnen
oczekiwać
führen, führte, hat geführt
Am ersten Tag führte mich die Leiterin durch die Einrichtung.
Lernen beginnen
oprowadzać, przewodzić
Pierwszego dnia kierowniczka oprowadziła mnie po placówce.
überlegen, hat überlegt
Hast du dir überlegt, wo du deine Ferien verbringen möchtest?
Lernen beginnen
zastanowić się, przemyśleć
Czy zastanowiłeś się, gdzie chciałbyś spędzić ferie?
vorstellen sich etwas + Dat
Ich kann mir eine Ausbildung zum Erzieher gut vorstellen.
Lernen beginnen
Wyobraź sobie coś
Mogę sobie dobrze wyobrazić szkolenie na pedagoga.
zurechtkommen, kam zurecht, ist zurechtgekommen
Die Kinder hatten schnell Vertrauen zu mir und mit meinen Kolleginnen kam ich gut zurecht.
Lernen beginnen
poradzić sobie, dogadywać się
Dzieci szybko miały do mnie zaufanie a z koleżankami dogadywałem się dobrze.
gering
das geringe Einkommen
Lernen beginnen
niski
niskie zarobki
merkwürdig
Lernen beginnen
dziwny, osobliwy
sozial
Lernen beginnen
socjalny, społeczny
die Bestätigung
Lernen beginnen
potwierdzenie
der Bericht (die Berichte)
das Praktikumbericht
Lernen beginnen
sprawozdanie, raport
raport z odbytej praktyki
die Einrichtung
Am ersten Tag führte mich die Leiterin durch die Einrichtung.
Lernen beginnen
placówka, instytucja
Pierwszego dnia kierowniczka oprowadziła mnie po placówce.
unterschiedlich
Am Morgen kamen die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten.
Lernen beginnen
inny, różny
Rano dzieci przychodziły o różnych porach.
die Ausbildung, die Ausbildungen
Die Ausbildung zum Erzieher dauert zwei Jahre.
Lernen beginnen
edukacja, szkolenie, wykształcenie
Szkolenie na pedagoga trwa 2 lata.
bestehen aus
Die Ausbildung besteht aus Praxiszeiten und Theoriezeiten.
Lernen beginnen
składać się z
Szkolenie składa się z części praktycznej i teoretycznej.
vertrauen, vertraute, hat vertraut
Lernen beginnen
ufać
schrecken, schreckte, geschreckt
Lernen beginnen
przestraszyć się
anstrengend
Der erste Tag war zwar anstrengend
Lernen beginnen
męczący, żmudny, wyczerpujący
Pierwszy dzień był męczący
enttäuscht
Das fand ich sehr enttäuschend
Lernen beginnen
rozczarowany
Bardzo mnie to rozczarowało
wohl
Lernen beginnen
dobrze (np. czuć się), zdrowo
die Erinnerung
Lernen beginnen
wspomnienie
angenehm
Lernen beginnen
przyjemny
auf jeden Fall
Da ich auf jeden fall mit Menschen zu tun haben möchte, wollte ich ein Praktikum in sozialen Bereich machen
Lernen beginnen
w każdym razie, na pewno
Ponieważ na pewno chcę mieć do czynienia z ludźmi, chciałem odbyć praktyki w dziedzinie/obszarze społecznym.
die Teambesprechung
Jeden Dienstag haben die Erzieherinnen Teambesprechung.
Lernen beginnen
spotkanie zespołu
W każdy wtorek pedagodzy/przedszkolanki mają spotkanie zespołowe.
die Vollzeit
Manche Erzieherinnen arbeiten Vollzeit.
Lernen beginnen
pełny etat
Niektórzy nauczyciele przedszkolni pracują w pełnym wymiarze godzin.
das Vertrauen
Die Kinder hatten schnell Vertrauen zu mir und mit meinen Kolleginnen kam ich gut zurecht.
Lernen beginnen
zaufanie
Dzieci szybko miały do mnie zaufanie a z koleżankami dogadywałem się dobrze.
insgesamt
Insgesamt gefiel mir das Praktikum sehr gut.
Lernen beginnen
ogólnie, w sumie
Ogólnie bardzo podobał mi się staż.
abschrecken, schreckte ab, hat abgeschreckt
Allerdings schreckt mich das geringe Einkommen ab.
Lernen beginnen
odstraszać
Jednak niskie dochody mnie przerażają.
die Tätigkeit, die Tätigkeiten
Leider sind Tätigkeiten im sozialen Bereich sehr schlecht bezahlt.
Lernen beginnen
czynność, działalność, zajęcie
Niestety prace w obszarze socjalnym są bardzo słabo płatne
der Bereich
Leider sind Tätigkeiten im sozialen Bereich sehr schlecht bezahlt.
Lernen beginnen
obszar, dziedzina
Niestety prace w obszarze socjalnym są bardzo słabo płatne
unterstützen, unterstützte, hat unterstützt
Er unterstützte unser Team ein Woche lang.
Lernen beginnen
wspierać, pomagać
Wspierał nasz zespół przez tydzień.
die Kenntnisse
Er brachte gute Kenntnisse im Umgang mit Kindern mit.
Lernen beginnen
wiedza
Przyniósł ze sobą wiedzę jak postępować z dziećmi.
beherrschen, beherrschte, hat beherrscht
Besonders positiv fiel auf, dass er ein Instrument beherrschte und mit Kindern Lieder sang.
Lernen beginnen
opanować (np instrument)
Szczególnie pozytywne było to, że opanował instrument i śpiewał piosenki z dziećmi.
überlegen, überlegte, überlegt
Leider ist das Gehalt von einem Erzieher sehr niedrig, sonst würde ich mir das echt überlegen.
Lernen beginnen
przemyśleć, zastanowić się
Niestety wynagrodzenie nauczyciela jest bardzo niskie, w przeciwnym razie naprawdę bym to rozważył.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.