2. Unit 35

 0    21 Datenblatt    baloniasz19
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jest późno. Lepiej chodźmy. (z had - wskazanie żeby COŚ zrobić.) / Jest późno. My powinniśmy iść. (z should -opinia, rada)
Lernen beginnen
It's late. We'd better go. / It's late. We should go.
Ty zawsze jesteś w domu. Ty powinieneś wychodzić częściej. (opinia, rada)
Lernen beginnen
You're always at home. You should go out more often.
To świetny film. Ty powinieneś go zobaczyć. (dobrze by było. Rada, opinia, ale nic się nie stanie jak jej nie słuchasz)
Lernen beginnen
It's a great film. You should see it.
Film zaczyna się o 8. Lepiej już idź, bo się spóźnisz. (istnieje zagrożenie)
Lernen beginnen
The film starts at 8. You'd better go now or you'll be late.
Ja potrzebuję trochę pieniędzy. Lepiej pójdę do banku.
Lernen beginnen
I need some money. I'd better go to the bank.
Joe oczekuje, że do niego zadzwonisz. Lepiej zadzwoń do niego teraz. (będzie kłopot jak nie słuchasz rady)
Lernen beginnen
Joe is expecting you to phone him. You had better phone him now.
-Czy mam zostawić otwarte okno? -Nie, lepiej zamknij je.
Lernen beginnen
-Shall I leave the window open? -No, you'd better close it
Lepiej my wyjdźmy jak najszybciej, prawda?
Lernen beginnen
We'd better leave as soon as possible, hadn't we?
Czas, żeby rząd zrobił coś z tym problemem.
Lernen beginnen
It's time the government did something about the problem.
Czas coś zrobić z problemem.
Lernen beginnen
It's time something was done about the problem.
Ja myślę, że najwyższy czas, abyś Ty pomyślał o innych ludziach, zamiast myśleć tylko o sobie. (bardziej krytycznie)
Lernen beginnen
I think it's about time you thought about other people instead of only thinking about yourself.
-Czas wracać do domu. /Czas abyśmy My wracali do domu. /Jest późno. Czas abyśmy My wracalj do domu. (past simple donosi się do teraźniejszości)
Lernen beginnen
-It's time to go home. /It's time for us to go home. /It's late. It's time we went home.
Jest 10 rano, a On jest wciąż w łóżku. Czas, aby On wstał.
Lernen beginnen
It's 10am and he's still in bed. It's time he got up.
Czas, żeby dzieci były w łóżku. Minęło dużo czasu po ich porze snu.
Lernen beginnen
It's time the children were in bed. It's long after their bedtime
Jesteś bardzo samolubny. Czas, abyś zdał sobie sprawę, że nie jesteś najważniejszą osobą na świecie.
Lernen beginnen
You're very selfish. It's time you realized that you're not the most important person in the world.
Bob jest świetnym gadułą. Ale najwyższy czas, żeby On coś zrobił, zamiast tylko mówić.
Lernen beginnen
Bob's a great talker. But it's about time he did something instead of just talking.
Ty nie miałeś wakacji od długiego czasu. Czas, abyś miał przynajmniej jeden dzień wolny.
Lernen beginnen
You haven't had holiday for a very long time. It's time you had at least one day off.
Dlaczego pociąg jeszcze nie odjechał? Czas, aby on opuścił stację.
Lernen beginnen
Why hasn't the train left yet? It's time it left the station.
My nie mieliśmy żadnej imprezy przez bardzo długi czas. Czas, abyśmy My mieli jedną.
Lernen beginnen
We haven't had any party for a long time. It's time we had one.
Andrew wykonuje tę samą pracę od 10 lat. Czas, aby On spróbować czegoś innego.
Lernen beginnen
Andrew has been doing the same job for the last 10 years. It's time he tried something else.
Jest już 23.00. Czas, żeby dzieci były w łóżku.
Lernen beginnen
It's already 11pm. It's time the children were in bed.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.