20 Random Facts

 0    36 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Isles of Scilly
Lernen beginnen
Wyspy Scilly (wyspy brytyjskie)
casualty plural casualties
Lernen beginnen
ofiara (np. wypadku, zamachu), ofiara (osoba ponosząca namacalne i realne straty)
casualty department, acute medical unit
Lernen beginnen
oddział ratunkowy
captivate
Lernen beginnen
zniewolić, zniewalać, urzec, urzekać, zauroczyć
With her beauty and charm, she captivated everybody.
Lernen beginnen
Swoją urodą i urokiem urzekła wszystkich.
passionate
Lernen beginnen
namiętny, gorący, żarliwy, płomienny, pełen pasji, porywczy, zapalczywy
stegosaurus
Lernen beginnen
stegozaur (rodzaj dinozaura)
tyrannosaurus, tyrannosaurus rex
Lernen beginnen
tyranozaur
mile
Lernen beginnen
mila (1609 metrów)
One mile is 1609 metres.
Lernen beginnen
Jedna mila to 1609 metrów.
originate
Lernen beginnen
zapoczątkowywać, dawać początek, wymyślać, powstawać, pojawiać się, rodzić się, zaczynać się, pochodzić (z jakiegoś okresu)
reddish
Lernen beginnen
czerwonawy, rumieniący się, czerwieniejący
wear, wore. worn
Lernen beginnen
mieć na sobie, być ubranym (w coś), nosić (jakiś rodzaj ubrań), wycierać się, przecierać się, mieć coś wypisane na twarzy, odzież, stroje, zużycie, noszenie
I need to buy new wear for the season.
Lernen beginnen
Muszę kupić nowe ubrania na sezon.
warn
Lernen beginnen
pisabe przez a - ostrzegać, upominać, uprzedzać
diamond
Lernen beginnen
diament, romb (coś w kształcie rombu), karo (kolor w kartach)
particle
Lernen beginnen
cząstka, cząsteczka
Dr. Lloyd studies the movement of particles.
Lernen beginnen
Dr Lloyd bada ruch cząstek.
romance
Lernen beginnen
romans, romantyka, romantyczność, fantazjować, romans (rodzaj literacki)
Roman
Lernen beginnen
Rzymianin, rzymski (np. cesarstwo)
The Roman Empire stretched across the whole Europe.
Lernen beginnen
Imperium Rzymskie rozciągało się na całą Europę.
tipped with something
Lernen beginnen
zakończony czymś, pokryty czymś na końcu
tipped
Lernen beginnen
zakończony, wykończony
tip
Lernen beginnen
napiwek, koniuszek, czubek, wskazówka, rada, ostrzeźenie,
tip
Lernen beginnen
przechylić się (np. kapelusz na głowie), przechylić (coś), nalewać, wylewać, przesypywać, typować
I tipped some juice into the glass
Lernen beginnen
Nalałem trochę soku do szklanki
Would you tip some cornflakes into the bowl?
Lernen beginnen
Czy nalałbyś płatki do miski?
grenade
Lernen beginnen
granat
grenade launcher
Lernen beginnen
granatnik, rodzaj broni
name
Lernen beginnen
imię, nazwa, marka, nadawać imię, nazywać, wybierać, mianować
amputate
Lernen beginnen
odciąć, amputować
sepsis
Lernen beginnen
sepsa
spectator
Lernen beginnen
widz, obserwator
reportedly
Lernen beginnen
jak mówią, podobno, rzekomo, według doniesień
mortality, mortality rate
Lernen beginnen
śmiertelność, wskaźnik umieralności
This resulted in the only known procedure with a 300% mortality rate.
Lernen beginnen
Spowodowało to jedyną znaną procedurę z 300% śmiertelnością.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.