2019-06-06 (związki frazeologiczne - po dwa słowa)

 0    18 Datenblatt    Lopezz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
chłodno
Lernen beginnen
cool
zimno
Lernen beginnen
cold
osoba która buduje, tworzy
Lernen beginnen
developer
konserwator złota rączka
Lernen beginnen
maintenance worker
kontroler ruchu lotniczego
Lernen beginnen
the air traffic controller
oddać
oddaj moje pieniądze
Lernen beginnen
give back
give me back my money
zwrócić
Czy możesz mi zwrócić moje pieniądze?
Lernen beginnen
to take back / return
Can you return my money?
przemienić się
Wszystko zamieniam w pieniądze. Moja praca zamienia mnie w robota
Lernen beginnen
turn into
I turn everything in to money. My job turn me in to robot
odrzucić
Odrzuciłem ofertę pracy
Lernen beginnen
turn down
I turn down my job offer
przejąć
Przejąłem firmę po moim bracie. Przejąłem firmę mojego brata.
Lernen beginnen
take over
I take over company from my brother. I take over my brother's company
podjąć, zająć
Podjąłem nowe hobby. To hobby zajmuje zbyt wiele czasu.
Lernen beginnen
take up
I take up new hobby. This hobby takes up too much time.
przyjść
To przyszło do mnie
Lernen beginnen
come
It's come to me
stać się
Stałem się motylem
Lernen beginnen
become
I become butterfly
mucha
Lernen beginnen
fly
lot
Lernen beginnen
flight
odmówić oferty
Lernen beginnen
refuse the offer
nie mam papierkowej roboty (generalnie)
Lernen beginnen
I don't have paperwork
nie mam papierkowej roboty (nie dostałem)
Lernen beginnen
I haven't got any paper work

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.