2019 December

 0    31 Datenblatt    dantar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nawet gdybym mógł przesunął budynek o 3 metry nie dostałbym pozwolenia na użytkowanie budynku.
Lernen beginnen
Even if I could move the building 3 meters I still wouln't get the permission to use the building.
rosnąć
Ich długi zaczęły rosnąć.
Lernen beginnen
grow (grew-grown)
Their debts started to grow.
aż do (ilość)
Zarobisz do 100 złotych na godzinę.
Lernen beginnen
up to
You'll earn up to 100 złotys an hour.
ważyć
Ile waży tamta paleta
Lernen beginnen
weigh
How much does that pallet weigh.
miesięń
Ona w ogóle nie mięśni.
Lernen beginnen
muscle
She has no muscles.
Co sprawia że krokodyle są tak niebezpieczne?
Lernen beginnen
What makes crocodiles so dangerous?
Atakują niezwykle szybko
Lernen beginnen
They attack extremely quickly
zabrać ofiarę pod wodę
Ofiary przewieziono do szpitala helikopterem.
Lernen beginnen
take the victim under the water
The victims were transported to hospital in a helicopter.
utopić (się)
Nic dziwnego że się utopił - nie umiał pływać.
Lernen beginnen
drown
No wonder he drowned - he couldn't swim.
nagle
Nagle wszedł.
Lernen beginnen
suddenly
Suddenly he came in.
wychodzić z...
Wyjdźmy z domu. Zaczekamy na chodniku.
Lernen beginnen
come out of
Let's come out of the house. We'll wait on the sidewalk.
tak... jak...
Lernen beginnen
as ... as
na godzinę
Lernen beginnen
per hour
co roku
Lernen beginnen
every year
umrzeć
Lernen beginnen
die
pójść popływać
Lernen beginnen
go for a swim
chociaż
Lernen beginnen
although
znak
Lernen beginnen
a sign
ostrzegać
Lernen beginnen
warn
postanowić
Lernen beginnen
decided (to do sth)
północ
Lernen beginnen
midnight
nagle
Lernen beginnen
suddenly
zniknąć
Lernen beginnen
disappear
pojawić się
Lernen beginnen
appear
Rower został znaleziony
Lernen beginnen
The bike was found
patrzeć z przerażeniem
Lernen beginnen
watch in horror
wspiąć się na drzewo
Lernen beginnen
climb a tree
przetrwać
Lernen beginnen
survive
ocalić / uratować
Lernen beginnen
save sb
krzyczeć
Lernen beginnen
shout
uciekać
Lernen beginnen
escape

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.