2019 January

 0    43 Datenblatt    JacekPelc
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zamiast...
Lernen beginnen
instead of
przepraszać za
Lernen beginnen
apologize for...
żałuję że
Lernen beginnen
I regret that...
domyślny
Lernen beginnen
default
a i tak
Lernen beginnen
and still / even so
przesądny
Nie jestem przesądny.
Lernen beginnen
superstitious
I'm not superstitious.
przesąd
Nie wierzę w przesądy
Lernen beginnen
a superstition
I don't believe in superstitions.
pomnik
Lernen beginnen
a monument
kilkanaście
Lernen beginnen
several
zwijać
Lernen beginnen
roll
kwota
Lernen beginnen
amount
wycofać pieniądze
Lernen beginnen
withdraw money
prowizja
Lernen beginnen
commission
opisywać
Lernen beginnen
describe
podać opis
Lernen beginnen
give a description
zauważyć
Lernen beginnen
spot
to samo tutaj
Lernen beginnen
same here
gdziekolwiek
Lernen beginnen
anywhere
wskazać palcem na...
Lernen beginnen
point your finger at...
Trudno (mi) powiedzieć
Lernen beginnen
It's hard (for me) to say
Mogę to tak powiedzieć?
Lernen beginnen
I can say it like that?
Co oni robią?
Lernen beginnen
What're they doing?
włamać się do...
Lernen beginnen
break into...
Tylko dlatego że...
Lernen beginnen
Only because...
ostatni, niedawny
Lernen beginnen
recent
najnowsza wersja
Lernen beginnen
the most recent version
teoretyczna część kursu na pilota samolotów
Lernen beginnen
the theoretical part of the plane pilot course
podczas mojego pierszego lotu
Lernen beginnen
on my first flight
trochę się przestraszyłem
Lernen beginnen
I got a bit scared
to był koniec mojej przygody z lataniem
Lernen beginnen
it was the end of my adventure with flying
złapać bakcyla
Poleciałem z nim raz i złapałem bakcyla.
Lernen beginnen
catch the bug
I flew with him once and I caught the bug.
Wszytko to sprawiło że rzuciłem latanie
Lernen beginnen
All this made me stop flying
pierwszy etap
Lernen beginnen
first stage
prawie
Lernen beginnen
almost, nearly
dowód
Lernen beginnen
evidence
Nie przejmuj się / Nie martw się
Lernen beginnen
Don't worry (about...)
w przerwie (meczu), w połowie
W połowie meczu przegrywaliśmy 3:0
Lernen beginnen
at half time
We were losing 3:0 at half time.
obrócić coś na swoją korzyść
Lernen beginnen
turn something in your favor
do tej pory
Lernen beginnen
so far
korkociąg
Lernen beginnen
a corkscrew
biegnij dalej / nie przestawaj biec
Lernen beginnen
run on
odpowiedni, właściwy
Lernen beginnen
suitable
plik, pilnik
Lernen beginnen
file

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.