2019 March

 0    23 Datenblatt    dawidkrupa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem na siebie zły.
Lernen beginnen
I'm angry with myself.
nudny
Lernen beginnen
boring
Koleś kupował zamiatarkę przez 4 godziny.
Lernen beginnen
The guy was buying a sweeper for 4 hours.
Próbowałem mu wytłumaczyć, że ta zamiatarka jest za mała.
Lernen beginnen
I tried to explain it to him that this sweeper was too small.
Pożegnaliśmy się.
Lernen beginnen
We said goodbye.
zadowolony klient
Lernen beginnen
satisfied customer
Chcę żeby klienci byli zadowoleni
Lernen beginnen
I want customers to be satisfied
Spokojnie!
Lernen beginnen
Take it easy!
Ile zajmuje sprzedanie auta?
Lernen beginnen
How much does it take to sell a car?
zawiedziony, rozczarowany
Lernen beginnen
disappointed
poważnie, serio
Lernen beginnen
seriously
taki / taka
Lernen beginnen
such
rocznica (ślubu)
Lernen beginnen
wedding anniversary
zwłaszcza
Lernen beginnen
especially
na początku
Lernen beginnen
in the beginning
wolny czas
Lernen beginnen
spare time
Odebraliśmy ją o 8.
Lernen beginnen
We picked it up at 8.
rozmawiać ze sobą
Lernen beginnen
talk to each other
żółta kamizelka
Lernen beginnen
yellow vest
uchodźcy
Lernen beginnen
refugees
wsparcie, wspierać
Lernen beginnen
support
ostatni kurs do Francji
Lernen beginnen
last trip to France
kraść
Lernen beginnen
steal - stole - stolen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.