2021 - File 2 USEFUL WORDS PL

 0    39 Datenblatt    kordowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zdziwiony
Byłem zdumiony słysząc, że Bob się żeni.
Lernen beginnen
amazed
I was amazed to hear that Bob is getting married.
wrzenie
W tej chwili gotuje się – 34 stopnie Celsjusza!
Lernen beginnen
boiling
It’s boiling at the moment – 34 degrees Celsius!
butik
Pracuje w butiku z markową odzieżą.
Lernen beginnen
boutique
She works in a designer clothes boutique.
złamał
Zawsze byłem spłukany, kiedy byłem studentem.
Lernen beginnen
broke
I was always broke when I was a student.
sprawdzać
Wypisałem czek na 300 funtów.
Lernen beginnen
cheque
I wrote a cheque for £300.
kolejny
W 23 godziny i 50 minut przebiegła trzy kolejne maratony.
Lernen beginnen
consecutive
She ran three consecutive marathons in 23 hours and 50 minutes.
kontrakt
Podpisaliśmy umowę.
Lernen beginnen
contract
We signed the contract.
obecny
Musiałem wiosłować pod prąd.
Lernen beginnen
current
I had to paddle against the current.
pyszny
Jedzenie było pyszne.
Lernen beginnen
delicious
The food was delicious.
zachwycony
Moi rodzice są zachwyceni, że wychodzę za mąż.
Lernen beginnen
delighted
My parents are delighted that I’m getting married.
dysleksja
Mój syn słabo czyta, bo ma dysleksję.
Lernen beginnen
dyslexia
My son can’t read very well because he has dyslexia.
ogromny
Jego dom jest ogromny i ma sześć sypialni.
Lernen beginnen
enormous
His house is enormous and has six bedrooms.
wyczerpany
Byłem wykończony po wyścigu.
Lernen beginnen
exhausted
I was exhausted after the race.
wyczerpanie
Cierpiałem na wycieńczenie cieplne.
Lernen beginnen
exhaustion
I suffered from heat exhaustion.
fantastyczny
Świetnie się tu bawiłam.
Lernen beginnen
fantastic
I’ve had a fantastic time here.
figury
Obliczał liczby w głowie.
Lernen beginnen
figures
He calculated figures in his head.
brudny
Kuchnia Johna jest brudna.
Lernen beginnen
filthy
John’s kitchen is filthy.
zamrażanie
Morze było lodowate, więc nie pływaliśmy.
Lernen beginnen
freezing
The sea was freezing so we didn’t swim.
wściekły
Maria jest wściekła, że ​​nie zaprosiłeś jej na swoje urodziny.
Lernen beginnen
furious
Maria is furious that you didn’t invite her to your birthday party.
hazard
Założenie własnej firmy było trochę ryzykowne.
Lernen beginnen
gamble
Starting my own business was a bit of a gamble.
Idź na wyprzedaż
Kiedy jego nowa książka trafi do sprzedaży?
Lernen beginnen
go on sale
When will his new book go on sale?
zabawny
Film był przezabawny – tak się śmialiśmy.
Lernen beginnen
hilarious
The film was hilarious – we laughed so much.
wilgotność
Latem wilgotność wynosi tutaj 80 procent.
Lernen beginnen
humidity
The humidity here is 80 per cent in the summer.
zaatakowany
Rzeka roi się od krokodyli.
Lernen beginnen
infested
The river is infested with crocodiles.
inspirować
Słuchałem power ballad, które mnie inspirowały.
Lernen beginnen
inspire
I’ve been listening to power ballads to inspire me.
kajak
Dlaczego zgodziłeś się spłynąć Amazonką?
Lernen beginnen
kayak
Why did you agree to kayak down the Amazon?
zarabiać pieniądze
Chcę zarabiać na swoich obrazach.
Lernen beginnen
make money
I want to make money from my paintings.
milioner
Jeff został milionerem, ale stracił większość swoich pieniędzy.
Lernen beginnen
millionaire
Jeff became a millionaire, but lost most of his money.
wiosłować
Do poruszania łodzią używaliśmy drewnianego wiosła.
Lernen beginnen
paddle
We used a wooden paddle to move the boat.
pozytywny
Czy miałeś pozytywne doświadczenia z wyjazdu za granicę?
Lernen beginnen
positive
Did you have a positive experience when you went abroad?
odłożyć
Co tydzień odkładam trochę pieniędzy na wakacje.
Lernen beginnen
put aside
Every week, I put aside some money for a holiday.
recesja
Nasza firma straciła dużo pieniędzy podczas recesji.
Lernen beginnen
recession
Our business lost a lot of money during the recession.
ryzykowny
To bardzo ryzykowna podróż.
Lernen beginnen
risky
This is a very risky trip.
sponsor
Poprosiła mnie o sponsorowanie jej programu charytatywnego.
Lernen beginnen
sponsor
She asked me to sponsor her for a charity programme.
głodujący
Głodowałem, kiedy wróciłem do domu ze szkoły.
Lernen beginnen
starving
I was starving when I came home from school.
cierpieć
Naprawdę cierpię podczas upałów.
Lernen beginnen
suffer
I really suffer in hot weather.
cel
Moim celem jest 100 km dziennie.
Lernen beginnen
target
100 kms per day is my target.
przerażony
Czy są jakieś zwierzęta, których się boisz?
Lernen beginnen
terrified
Are there any animals that you’re terrified of?
malutki
Moje mieszkanie jest naprawdę malutkie, ma tylko dwa pokoje.
Lernen beginnen
tiny
My flat is really tiny with only two rooms.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.