23rd of July - added by Chris

 0    12 Datenblatt    chrismarshallpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
23rd of July was the date of the lesson
Lernen beginnen
23 lipca była datą lekcji
I work very hard and I am tired
Lernen beginnen
Pracuję bardzo ciężko i jestem zmęczony
I need a holiday
Lernen beginnen
potrzebuję wakacji
In America they say vacation instead of holiday
Lernen beginnen
W Ameryce mówią o wakacjach zamiast o wakacjach
A is for apple, people should eat more fruit
Lernen beginnen
A oznacza jabłko, ludzie powinni jeść więcej owoców
G is for green, water helps the trees and plants grow
Lernen beginnen
G oznacza zieleń, woda pomaga drzewom i roślinom rosnąć
N is for neighbour, we all have neighbours
Lernen beginnen
N jest dla sąsiada, wszyscy mamy sąsiadów
I is for ice cream, we eat lots in the summer
Lernen beginnen
Jestem na lody, latem jemy dużo
My First job was at a Primary school for two weeks
Lernen beginnen
Moja pierwsza praca była w szkole podstawowej przez dwa tygodnie
I sold some cherries to make some money
Lernen beginnen
Sprzedałem kilka wiśni, żeby zarobić trochę pieniędzy
Everybody remembers their first job
Lernen beginnen
Wszyscy pamiętają swoją pierwszą pracę
Have a good week.
Lernen beginnen
Miłego tygodnia.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.