24/07 added by Chris

 0    12 Datenblatt    chrismarshallpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
English is the most popular spoken language in the world
Lernen beginnen
Angielski jest najpopularniejszym językiem mówionym na świecie
Repetition revision leads to progress
Lernen beginnen
Przegląd powtórzeń prowadzi do postępu
God parents
Lernen beginnen
Boże rodzice
God parents look after the children of a relative or friend
Lernen beginnen
Bóg rodzice opiekują się dziećmi krewnego lub przyjaciela
I was at my family home
Lernen beginnen
Byłem w domu rodzinnym
Or you could say I visited my family
Lernen beginnen
Albo możesz powiedzieć, że odwiedziłem moją rodzinę
What day is it today? It's Monday
Lernen beginnen
Jaki jest dzisiaj dzień? Jest poniedziałek
What day was it yesterday?
Lernen beginnen
Jaki dzień był wczoraj?
What day is tomorrow?
Lernen beginnen
Jaki dzień jest jutro?
I like to go to the gym to clear my mind, and relive stres
Lernen beginnen
Lubię chodzić na siłownię, aby oczyścić umysł i przeżyć stres
I worked as a volunteer in a Philharmonic Orchestra
Lernen beginnen
Pracowałem jako wolontariusz w Filharmonii
Thank you have a great week
Lernen beginnen
Dziękujemy za wspaniały tydzień

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.