25/09 LESSON ADDED BY Chris

 0    10 Datenblatt    chrismarshallpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I am at work today
Lernen beginnen
Jestem dzisiaj w pracy
I had a business meeting today
Lernen beginnen
Miałem dziś spotkanie biznesowe
overheads (GB), overhead (US)
Lernen beginnen
koszty ogólne prowadzenia działalności
overheads are lighting, equipment and other extras
Lernen beginnen
koszty ogólne to oświetlenie, sprzęt i inne dodatki
Administration and accounts
Lernen beginnen
Administracja i konta
Self-motivation is the force that drives you to do things
Lernen beginnen
Motywacja jest siłą, która napędza cię do robienia rzeczy
Motivation is what pushes us to achieve our goals
Lernen beginnen
Motywacja popycha nas do osiągnięcia naszych celów
Staff meetings take place once a week
Lernen beginnen
Spotkania pracowników odbywają się raz w tygodniu
My staff are happy
Lernen beginnen
Mój personel jest szczęśliwy
A boss can motivate his staff
Lernen beginnen
Szef może motywować swój personel

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.