27

 0    35 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z naciskiem na czas trwania
Lernen beginnen
with emphasis on duration
wymawiać
Lernen beginnen
pronounce, articulate
eksmitować kogoś z mieszkania
Lernen beginnen
evict someone from the flat
młyn
Lernen beginnen
mill
młynarz
Lernen beginnen
miller
przekształcać kalorie w tłuszcz
Lernen beginnen
convert calories into fat
dystans do siebie
Lernen beginnen
distance oneself, not treat oneself seriously
podwórko za domem
Lernen beginnen
backyard
piwnica
Lernen beginnen
cellar, basement
nawiedzać
Lernen beginnen
haunt
nawiedzony dwór
Lernen beginnen
haunted manor
śmierdzieć, smród
śmierdzieć czymś
Lernen beginnen
stink - stank - stunk
stink of sth
śmierdzieć
Lernen beginnen
smell off
pachnieć
Lernen beginnen
smell - smelt - smelt
ukończyć studia, szkołę średnią, absolwent
Tymczasem, co roku w Europie studia kończy około 3 mln młodych ludzi
Lernen beginnen
graduate
Meanwhile, around 3 million young people graduate from university every year in Europe
dziennikarstwo
Lernen beginnen
journalism
miłośnik psów
Lernen beginnen
doglover
akademik
Lernen beginnen
dormitory, dorm
mieszkam na przedmieściach Warszawy
Lernen beginnen
I live in the suburbs of Warsaw
zastosować tą samą zasadę
Lernen beginnen
apply the same principle
przez ostatnie dwa tygodnie
Lernen beginnen
over the last fortnight
dwutygodnik
Lernen beginnen
biweekly, fortnightly
żenujący, zawstydzający
Lernen beginnen
embarrassing
od razu, z miejsca
Lernen beginnen
straight away
jeżeli
Lernen beginnen
whether
jaka ona jest rankiem
Lernen beginnen
what's she like in the mornings
jak on się zachowuje wieczorami
Lernen beginnen
how he behaves in the evenings
plakietka, odznaka
Lernen beginnen
badge
szyk wyrazów w zdaniu
Lernen beginnen
word order in a sentence
dumny
Lernen beginnen
proud
pieniądze ukazują prawdziwą tożsamość
Lernen beginnen
money shows true identity
warto
Lernen beginnen
it is worth
wart zachodu, korzystny, opłacalny
mam teraz zamiar zrobić coś, czego dotychczas nie robiłam, ale myślę, że warto
Lernen beginnen
worthwhile
I am going to do something now that I have not done before, but which I think is worthwhile
opłacalny
Lernen beginnen
profitable
podyplomowy
Lernen beginnen
postgraduate

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.