2nd of July - Added by Chris

 0    12 Datenblatt    chrismarshallpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
It is very hot weather
Lernen beginnen
Jest bardzo gorąco
I travelled to Egypt once and it was 40 celcius
Lernen beginnen
Raz pojechałem do Egiptu, a było to 40 Celsjusza
Some people drink hot tea to keep cool
Lernen beginnen
Niektórzy ludzie piją gorącą herbatę, aby zachować chłód
A liquid is a substance, such as water, that is not solid or a gas and that can be poured easily
Lernen beginnen
Ciecz jest substancją, taką jak woda, która nie jest ciałem stałym ani gazem i którą można łatwo wlać
liquid
Lernen beginnen
ciecz
I don’t understand everything
Lernen beginnen
Nie rozumiem wszystkiego
Survey
Lernen beginnen
Badanie
an examination of opinions, behaviour, etc., made by asking people questions
Lernen beginnen
badanie opinii, zachowań itp., zadając pytania ludziom
Poll
Lernen beginnen
Głosowanie
Did the children enjoy themselves at the party
Lernen beginnen
Czy dzieci dobrze się bawiły na przyjęciu
The latest opinion poll puts the Democrats in the lead
Lernen beginnen
Najnowsze badanie opinii publicznej stawia Demokratów na czele
Themselves
Lernen beginnen
Sami

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.