3 deklinacja beż wyjatkow

 0    54 Datenblatt    guest2524039
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
płuco
Lernen beginnen
pulmo, nis, m
człowiek
Lernen beginnen
homo, inis, m
guz
Lernen beginnen
tumor, ris, m
kwiat
Lernen beginnen
flos, ris, m
lemiesz
Lernen beginnen
vomer, ris, m
żołądek
Lernen beginnen
gaster, stris, m
brzuch, brzusiec
Lernen beginnen
venter, tris, m
stopa
Lernen beginnen
pes, pedis, m
ściana
Lernen beginnen
paries, parietis, m
kora
Lernen beginnen
cortex, corticis, m
kciuk
Lernen beginnen
pollex, pollicis, m
długość
Lernen beginnen
longitudo, longitudinis, f
stan zdrowia
Lernen beginnen
veletudo, dinis, f
kleik
Lernen beginnen
mucilago, ginis, f
pochodzenie
Lernen beginnen
origo, originis, f
staw
Lernen beginnen
articulatio, nis, f
zastrzyk
Lernen beginnen
iniectio, onis, f
jama
Lernen beginnen
cavitas, tatis, f
kończyna
Lernen beginnen
extremitas, tatis, f
ucho
Lernen beginnen
auris, auris, f
skóra
Lernen beginnen
cutis, cutis, f
dawka
Lernen beginnen
dosis, dosis, f
łechtaczka
Lernen beginnen
clitoris, clitoridis, f
część
Lernen beginnen
pars, partis, f
śmierć
Lernen beginnen
mors, mortis, f
korzeń
Lernen beginnen
radix, dicis, f
opona mózgowa
Lernen beginnen
meninx, meningis, f
paliczek
Lernen beginnen
phalanx, phalangis, f
mleko
Lernen beginnen
lac, lactis, n
morze
Lernen beginnen
mare, maris, n
sieć
Lernen beginnen
rete, retris, n
zwierzę
Lernen beginnen
animal, animalis, n
ostroga
Lernen beginnen
calcar, ris, n
wątroba
Lernen beginnen
hepar, hepatis, n
brzuch
Lernen beginnen
abdomen, abdominis, n
otwór
Lernen beginnen
foramen, foraminis, n
rak
Lernen beginnen
carcinoma, matis, n
rodzaj
Lernen beginnen
genus, generis, n
bok
Lernen beginnen
latus, lateris, n
wrzód
Lernen beginnen
ulcus, ulceris, n
trzewia
Lernen beginnen
viscus, visceris, n
rana
Lernen beginnen
vulnus, velneris, n
ciało, trzon
Lernen beginnen
corpus, corporis, n
czas
Lernen beginnen
tempus, temporis, n
odnoga
Lernen beginnen
crus, cruris, n
ropa
Lernen beginnen
pus, puris, n
udo
Lernen beginnen
femur, femoris, n
siarka
Lernen beginnen
sulfur, sulfuris, n
szmer
Lernen beginnen
murmur, murmuris, n
głowa
Lernen beginnen
caput, capitis, n
potylica
Lernen beginnen
occiput, occipitis, n
końcówki żeńskie
Lernen beginnen
-S -AS -GO, -DO, -X, -IS, -IO
wyjątki - pod DRZEWEM ODPOCZYWA MATKA ĢŁODNA PRAWA ZDROWA KOWADEŁKA
końcówki nijaki
Lernen beginnen
-C, -E, -L, -AR, -EN, -A, -US, -UR, -UT
wyjątki: bolą SERCE, KOŚCI, USTA, gdy przebija ZWŁOKI, TRZUSTKA; TUBER; VAS
końcówki męski
Lernen beginnen
-ER, -OS, -OR, -O, -ES, -EX
ŚCIĘGNO BRZEGU OBROTNIKA, PAZNOKCIEM KANAŁ MIESIĄCA dotyka; leży ROBAK pod KAMIENIEM w SPROSZKOWANEJ KRWI. ŹRÓDŁEM ZĘBA pije SOLONY KIELICH; pod SŁOŃCEM GÓRA, pod górą MOST, a pod nim GUZICZNA K.; THORAX, LARYNX, PHARYNX; NERKA męski GRUCZOŁ, upoŚLEDZIONY

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.