300 najważniejszych określeń po angielsku 150 - 175

3  1    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
różowy
Mój chłopak nosi różowe koszule...
Lernen beginnen
pink
My boyfriend wears pink shirts...
bardzo ważny
Twoja pomoc była kluczowa dla powodzenia projektu.
Lernen beginnen
crucial
Your help was crucial for the success of the project.
szeroki
Ten korytarz jest szeroki.
Lernen beginnen
wide
That corridor is wide.
goły
Pokonał niedźwiedzia gołymi rękami.
Lernen beginnen
bare
He beat a bear with bare hands.
znany
Jest dobrze znany wśród poliglotów.
Lernen beginnen
known
He is well known among polyglots.
drobny
Poszedł do więzienia za jakieś drobne wykroczenie.
Lernen beginnen
petty
He went to jail for some petty crime.
solidny, pewny
Masz pewny uścisk.
Lernen beginnen
firm
You have a firm grip.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 najważniejszych określeń po angielsku"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.