300 nejdůležitějších přídavných jmen 201 - 250

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
hrubý
Tvoje poznámka byla opravdu hrubá.
Lernen beginnen
rude
Your remark was really rude.
lepkavý
Ujisti se, že to není lepkavé než tím pohneš.
Lernen beginnen
sticky
Make sure it's not sticky before you move it.
vlhký
Plakala - její oči jsou stále vlhké.
Lernen beginnen
moist
She's been crying - her eyes are still moist.
záhadný
Jeho argumenty jsou pro mě záhadné.
Lernen beginnen
obscure
His arguments are obscure to me.
zkorumpovaný
Mnoho policistů je zkorumpovaných.
Lernen beginnen
corrupt
Many politicians are corrupt.
upřímný
Chceš, abych k tobě byl upřímný?
Lernen beginnen
frank
Do you want me to be frank with you?
zaprášený
Ten stůl je zaprášený. Můžeš ho utřít?
Lernen beginnen
dusty
That table is dusty. Could you wipe it?
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Anglická slova: 300 nejdůležitějších přídavných jmen"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.