34 Prepositions

 0    34 Datenblatt    mrtok4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ta lekcja będzie o przyimkach
Lernen beginnen
This lesson is going to be about prepositions
Po zajęciach zawsze ze sobą rozmawiamy
Lernen beginnen
After the class, we always talk to each other
Wyślij mi swój adres e-mail przed naszymi następnymi zajęciami
Lernen beginnen
Send me your e-mail address before our next class
Ten raport jest o strategiach marketingowych
Lernen beginnen
This report is about marketing strategies
Nie rozmawiaj z nim o tym
Lernen beginnen
Do not talk to him about this
Ta książka jest o zwierzętach
Lernen beginnen
This book is about animals
Rozmawiamy o sprzedaży mieszkania
Lernen beginnen
We're talking about selling our flat
Dziś jemy kolcję z Marią i Markiem
Lernen beginnen
Today we are having dinner with Maria and Marek
Jestem w pracy, ale idę wkrótce do domu
Lernen beginnen
I'm at work, but I'm going home soon
Czy twoja żona jest w domu?
Lernen beginnen
Is your wife at home?
Oni przyjeżdzają w poniedziałek
Lernen beginnen
They're coming on Monday
(My) jedziemy do Londynu we wtorek
Lernen beginnen
We're going to London on Tuesday
Pogoda w maju jest ładna
Lernen beginnen
The weather is good in May
Jak często jeździsz do Francji?
Lernen beginnen
How often do you go to France?
Sklepy są zamknięte w niedzielę
Lernen beginnen
Shops are closed on Sunday
Ten prezent jest dla nas
Lernen beginnen
This present/gift is for us
Martwię się o niego
Lernen beginnen
I'm worried about him
Czy zawsze czytasz kontrakt przed podpisaniem go?
Lernen beginnen
Do you always read the contract before signing it?
Po spotkaniu idziemy na kawę
Lernen beginnen
After the meeting, we're going for a coffee
Przed naszym domem są jacyś ludzie
Lernen beginnen
There are some people in front of our house
Jego restauracja jest obok banku
Lernen beginnen
His restaurant is next to the bank
Poszukaj tego pod łużkiem
Lernen beginnen
Look for it under the bed
Nad rzeką jest most
Lernen beginnen
There's a bridge over the river
Pouczę się francuskiego przed wyjazdem do Francji
Lernen beginnen
I'm going to study French before I going to France
Przed pójściem spać zwykle biorę prysznic
Lernen beginnen
before going to bed, I usually have a shower
Co jest na tym obrazku?
Lernen beginnen
What's in this picture?
Jego biuro jest naprzeciwko centrum handlowego
Lernen beginnen
His office is opposite the shopping center
Za jego domem jest ogród
Lernen beginnen
There's a garden behind his house
Wychodzę po kolacji
Lernen beginnen
I'm going out after dinner
Porozmawiam z nim o (tym) wypadku
Lernen beginnen
I'm going to talk to him about the accident
Mam problem ze zmianą planu dnia
Lernen beginnen
I have a problem with changing the schedule
Nie mówimy o smutnych rzeczach
Lernen beginnen
Let's not talk about sad things
Nie martw się o mnie. Mam się dobrze
Lernen beginnen
Don't worry about me. I'm fine
Możemy schować prezent w szufladzie, pod poduszką albo na półce
Lernen beginnen
We can hide th gift in the drawer, under the pillow, or on a shelf

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.