34. książki

 0    68 Datenblatt    michalbartoszewski1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oparty na prawdziwej historii
Lernen beginnen
based on a true story
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
Lernen beginnen
novel
She writes novels for young people.
książka w miękkiej oprawie
Lernen beginnen
paperback
spis treści
Lernen beginnen
table of contents
poczytaj mi
Lernen beginnen
read to me
audiobook
Lernen beginnen
audiobook
rozdział
Lernen beginnen
chapter
niepublikowane
Lernen beginnen
unpublished
rękopis
Lernen beginnen
manuscript
rynek wydawniczy
Lernen beginnen
publishing
kopia, egzemplarz książki, gazety
Lernen beginnen
copy
dodać okładkę
Lernen beginnen
cover
złożyć książkę na nowo
Lernen beginnen
reset
zbindować, oprawić
Lernen beginnen
bind
w ewidencji/w archiwum
Lernen beginnen
on file
mol książkowy
Mole książkowe spędzają większość swojego czasu w bibliotekach.
Lernen beginnen
bookworm
Bookworms spend most of their time in libraries.
tom
To drugi tom książki.
Lernen beginnen
volume
This is the second volume of the book.
sl na bani, wstawiony
Lernen beginnen
on the sauce
mądrość
Lernen beginnen
wisdom
ząb mądrości / trzeci trzonowiec
Lernen beginnen
wisdom tooth / third molar
okładka książki
Lernen beginnen
cover
infml oszust
Lernen beginnen
crook
tytuł
Jaki jest tytuł książki?
Lernen beginnen
title
What's the title of the book?
czytać między wierszami
Lernen beginnen
read between the lines
fml gdyż
Lernen beginnen
for
klub książki
Lernen beginnen
book club
nagroda literacka
Lernen beginnen
literary prize
przez np. zrobiony, napisany przez
Lernen beginnen
by
niedający się czytać, bo słaby
Lernen beginnen
unreadable
naklejka
Lernen beginnen
sticker
w rzędzie
Lernen beginnen
in a row
dom starców
Lernen beginnen
old people's home
jasność
Lernen beginnen
brightness
dogadzający sobie, łakomy
Lernen beginnen
self-indulgent
przewróć stronę
Lernen beginnen
turn a page
podpisywanie książki - spotkanie autorskie
Lernen beginnen
book signing
Księgarnia / księgarnia
Lernen beginnen
bookstore / bookshop
proszę. (h)
Lernen beginnen
here.
dla kogo wypisać? (na spotkaniu książki)
Lernen beginnen
Who should I make it out to?
AmE kropka (na końcu zdania)
Lernen beginnen
period
Czytałeś?
Lernen beginnen
have you read?
perswazja
Dzięki dużej dozie perswazji, udało nam się przekonać Amelię do skoku ze spadochronem.
Lernen beginnen
persuasion
With a lot of persuasion, we managed to convince Amelia to go skydiving.
Wiem przez kogo to jest napisane.
Lernen beginnen
I know who it's by
co skłoniło cię do poruszenia tego?
Lernen beginnen
what made you bring that up?
fml rozstać się
Lernen beginnen
part
czytelnictwo
Lernen beginnen
readership
lektura
Lernen beginnen
set book
obfitość, masa, mnóstwo
Lernen beginnen
abundance
przytłaczający, zniechęcający
Lernen beginnen
daunting
kojarzyć coś z
Lernen beginnen
associate sth with
wymóg, obowiązek, przymus
Lernen beginnen
requirement
Nowo opublikowany
Lernen beginnen
newly published
wypożyczyć książkę
Lernen beginnen
check out a book
robić prace domowe (np. sprzątanie)
Dzieci często nie cierpią robić prac domowych.
Lernen beginnen
do the housework
Children often detest doing the housework.
zdrzemnąć się
Po powrocie z pracy zdrzemnęłam się na chwilę.
Lernen beginnen
doze off
After coming back from work, I dozed off for a while.
charakter, postać
Lernen beginnen
character
thriller
Lernen beginnen
thriller
podróż w czasie
Lernen beginnen
time travel
czytnik e-booków
Lernen beginnen
e-reader
Wyświetlacz LED
Lernen beginnen
LED display
oświetlenie
Lernen beginnen
lighting
zawiść, zazdrość
Lernen beginnen
envy
rzadko spotykany
Lernen beginnen
scarce
wystarczy tylko
Lernen beginnen
all it takes is
poradnik
Lernen beginnen
self-help book
literatura piękna
Lernen beginnen
fiction
kryminał
Lernen beginnen
crime story
gatunek
Lernen beginnen
genre

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.