37 i 38 oraz 39 kolumna💆

 0    46 Datenblatt    madzia6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
manage
... samochodem/... firmą kiedy jest się dyrektorem/........ jakimś problemem (kiedy wytrzumujesz)
Lernen beginnen
kierować/zarządzać /dawać rade z
manner
His manner of speaking is cute.
Lernen beginnen
sposób
Jego sposób mówienia jest uroczy.
mark
Lernen beginnen
ocena znak zaznaczać
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
Lernen beginnen
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
marriage
Her first marriage to rock star was short and dull.
Lernen beginnen
małżeństwo
Jej pierwsze małżeństwo z gwiazdą rocka było krótkie i nudne.
match
np. piłki nożnej/podpalasz nią/ona....... Kasi będą najlepszymi przyjaciółkami
Lernen beginnen
mecz/zapałka/pasować do
mate
Lernen beginnen
kumpel/ka
matter
Lernen beginnen
sprawa /mieć znaczenie
may
May I go with you?
Lernen beginnen
móc
Mogę iść z wami?
me
Lernen beginnen
mi/mnie
means
Lernen beginnen
środki/środek
mean
Lernen beginnen
perfidny/podły/niedobry
measure
Lernen beginnen
zmierzyć
melt
Lernen beginnen
wytop topić się roztapiać
member
Our association has many members.
Lernen beginnen
członek
Nasze stowarzyszenie ma wielu członków.
membership
To get a membership of our club you have to be over 30.
Lernen beginnen
członkostwo
Aby otrzymać członkostwo naszego klubu musisz mieć powyżej 30 lat.
mend🔧🔨
Lernen beginnen
zaszyć/naprawić 🔨🔧
mention
Don't mention it.
Lernen beginnen
wspominać
Nie wspominaj o tym.
microwave
My mother has hundreds of microwave cakes recipes.
Lernen beginnen
mikrofalówka
Moja mama ma setki przepisów na ciasta pieczone w mikrofalówce.
mild
I prefer mild flavours.
Lernen beginnen
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
mine
Lernen beginnen
mój moje
miserable
I'm miserable, because holidays are finished
Lernen beginnen
biedny / nieszczęśliwy / załamany
jestem nieszczęśliwa ponieważ wakacje są skończone
miss
Lernen beginnen
gubić tracić
miss
Lernen beginnen
panienka / panna
mist
Lernen beginnen
mgiełka/mgła /zaparować
mobile
Lernen beginnen
telefon komórkowy
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
Lernen beginnen
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
mosque
Lernen beginnen
meczet
most
Lernen beginnen
najbardziej/większość
motor
Lernen beginnen
silnik
motorway
Lernen beginnen
autostrada
mug
Lernen beginnen
kubek
multiply
Lernen beginnen
mnożyć/wielokrotny
murder
Lernen beginnen
morderstwo
mushroom
Lernen beginnen
grzyb
myself
Lernen beginnen
sam się
mystery
Lernen beginnen
tajemnica
narrow
This corridor is too narrow.
Lernen beginnen
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
nasty
Lernen beginnen
paskudny/ nieprzyjemny
nationality
Lernen beginnen
narodowość
nearby
Lernen beginnen
pobliski
neat
Marius is very neat - his shirts are always ironed.
Lernen beginnen
schludny
Mariusz jest bardzo schludny - jego koszule zawsze są wyprasowane.
necessary
Lernen beginnen
niezbędny / potrzebny/konieczny
needle
Lernen beginnen
igła
neighbour
Lernen beginnen
sąsiad
neighbourhood
Lernen beginnen
sąsiedztwo / okolica

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.