4 Word list (3)

 0    60 Datenblatt    Lokinho7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
usterka
Lernen beginnen
fault
zbadać sprawę
Lernen beginnen
investigate the matter
złożyć formalną skargę o coś
Lernen beginnen
make a formal complaint about sth
paragon
Lernen beginnen
receipt
ponownie rozważyć swoje zasady
Lernen beginnen
reconsider your policies
odpowiedź
Lernen beginnen
response
piaskować
Lernen beginnen
blast with sand
chemiczny / toksyczny / naturalny barwnik
Lernen beginnen
chemical/toxic/natural dye
gęsta / sztywna / masowo produkowana tkanina
Lernen beginnen
dense/stiff/mass-produced cloth
zanurzać (w wodzie)
Lernen beginnen
dip
farbować
Lernen beginnen
dye
pracochłonne / modern / tradycyjne metody produkcji
Lernen beginnen
labour-intensive/modern/traditional methods of production
Cykl produkcyjny / techniki produkcyjne
Lernen beginnen
production cycle/techniques
workowaty
Powiedziała, że w workowatych ubraniach czuje się wygodnie.
Lernen beginnen
baggy
She said that baggy clothes made her feel comfortable.
rozszerzane u dołu (spodnie)
Lernen beginnen
bootcut (trousers)
przycięte dżinsy
Lernen beginnen
cropped jeans
miedziany nit
Lernen beginnen
copper rivet
głęboki / intensywny kolor
.../.../...
Lernen beginnen
deep/rich/intense colour
postarzane
x2
Lernen beginnen
distressed / artificially aged
blaknąć
Lernen beginnen
fade
dzwony (spodnie)
Lernen beginnen
flared jeans
wąskie (spodnie)
Lernen beginnen
skinny (jeans)
sztywny/rozciągliwy dżins
.../...
Lernen beginnen
stiff/stretch denim
z prostą nogawką
Lernen beginnen
straight-leg
obcisły
Moje nowe dżinsy są za ciasne.
Lernen beginnen
tight
My new jeans are too tight.
wprowadzić coś na rynek
Lernen beginnen
bring sth out
obsługiwać klientów
Lernen beginnen
deal with customers
wyrzucić (10 funtów)
Lernen beginnen
fork out (10 pounds)
zepsuć się
Ser się zepsuł, musimy kupić trochę do pizzy.
Lernen beginnen
go off
The cheese went off, we have to buy some for the pizza.
ograniczać (koszty)
Lernen beginnen
keep (costs) down
obniżyć (o kilka funtów) cenę
Lernen beginnen
knock (a few pounds) off the price
polegać na czymś/kimś
Lernen beginnen
rely on sth/sb
zedrzeć z kogoś (pieniądze)
Lernen beginnen
rip sb off (money)
oszczędzać na coś
Lernen beginnen
save up for sth
rozejrzeć się za czymś
Lernen beginnen
shop around for something
zapisać się na (kurs)
Lernen beginnen
sign up for (a course)
upolować (okazję)
Lernen beginnen
snap up (a bargain)
zaszaleć z czymś (wydać na coś dużo pieniędzy)
Lernen beginnen
splash out on sth
oddać/odesłać towar z powrotem
Lernen beginnen
take/send (an item) back
porzucić
Lernen beginnen
abandon
oskarżyć kogoś o coś
x2
Lernen beginnen
accuse sb of sth / charge sb with sth
mieć coś zakazane
Lernen beginnen
be banned from (doing) sth
zrobić coś na pewno
Lernen beginnen
be bound to do sth
być zagorzałym zwolennikiem czegoś
Lernen beginnen
be committed to sth
być uzależniony od czegoś
Lernen beginnen
be hooked on sth
mieć pozwolenie na zrobienie czegoś
Lernen beginnen
be permitted to do sth
odprawiony / nieodebrany bagaż
Lernen beginnen
checked/unclaimed luggage
substancja chemiczna
Lernen beginnen
chemical
uciskać (ranę)
Lernen beginnen
compress (a wound)
szał na punkcie czegoś
Lernen beginnen
craze for sth
trawić, strawić
Lernen beginnen
digest
układ trawienny
Lernen beginnen
digestive system
dyskryminować kogoś
Lernen beginnen
discriminate against sb
ekolog
Lernen beginnen
environmentalist
wiedza fachowa
Brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie.
Lernen beginnen
expertise
He lacks any expertise in this field.
nawóz
Lernen beginnen
fertiliser
zginąć, zniknąć
Lernen beginnen
go missing
spleśnieć / zgnić
Lernen beginnen
go moldy / rotten
zrobić się czerwonym na twarzy
Lernen beginnen
go red in the face
biodra
Lernen beginnen
hips

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.