4 - Work time

 0    12 Datenblatt    joannapetkowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
naucz się śmiać zamiast usztywniać się z każdego powodu
Lernen beginnen
learn to laugh instead of getting uptight about everything
spięty
Lernen beginnen
uptight
Nigdy się tak nie denerwowała przed wywiadem (u kresu wytrzymałości)
Lernen beginnen
never had she felt so on edge before an interview
Przyzwyczaiłam się do pracowania w open space.
Lernen beginnen
I got used to working in open space.
Doceniamy Pani zgodę na przyjście.
Lernen beginnen
We appreciate your agreeing to come. (formal)
Chcialibyśmy żebbyś była naszym gościem.
Lernen beginnen
We would like that you are our guest.
On otwarcie przyznaje się do problemu alkoholowego.
Lernen beginnen
He openly admits to having an alcohol problem.
zdolność/ potencjał dziecka do nauki
Lernen beginnen
a child’s capacity for learning
Popadam w coraz większe przygnębienie co do tego, co się dzieje.
Lernen beginnen
I am becoming increasingly despondent about the way things are going.
Czas jest przeciwko mnie, jestem naciskany w czasie
Lernen beginnen
Time is against me, I am pressed for time.
Muszę wziąć czas wolny od pracy, uwolnić czas na malowanie, odłożyć trochę czasu na zainteresowania.
Lernen beginnen
I have to take time off from work, free up time for painting, set aside enough time to pursue my interests...
w godzinach największej oglądalności
Lernen beginnen
in prime time, at peak viewing times

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.