4444.12 służby kontroli obszaru

 0    11 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
PLF 5 0 1 zezwalam do
Lernen beginnen
papa lima fox 5 0 1 cleared to
zmiana zezwolenia...
Lernen beginnen
recleared
pozostała cześć zezwolenia bez zmian
Lernen beginnen
rest of clearance unchanged
wlot w przestrzeń kontrolowaną
Lernen beginnen
enter controlled airspace
opuść przestrzeń kontrolowaną przez znaczący punkt nawigacyjny
Lernen beginnen
leave controlled zone via significant point
a następnie według potrzeby
Lernen beginnen
followed as necessary by
po prostej na
Lernen beginnen
direct
trasą planowaną
Lernen beginnen
flight planned route
po łuku DME ABC
Lernen beginnen
via DME arc of DME alfa bravo charlie
utrzymuj wysokość do zawiadomienia przez towera milcity
Lernen beginnen
maintain level until advised by tower Milcity
utrzymuj wysokość do następnego zawiadomienia
Lernen beginnen
maintain level until further advised

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.