4444.13 poziomy przelotu, separacje, zniżanie

 0    11 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wznoszenie po trasie między wysokością a wysokością
Lernen beginnen
cruise climb between level and level
awaryjne zniżanie
Lernen beginnen
emergency descent
uwaga wszystki statki powietrzne w pobliżu
Lernen beginnen
attention all aircraft in the vicinity of
odbywa się zniżanie awaryjne od wysokości
Lernen beginnen
emergency descent in progress from level
spodziewaj się zezwolenia
Lernen beginnen
expect clearance
podaj zamiary
Lernen beginnen
advise intentions
podaj czy możesz przejść znaczący punkt nawigacyjny o...
Lernen beginnen
advise if able to cross significant point at...
utrzymuj liczbę macha lub większą
Lernen beginnen
maintain mach number or greater
nie przekraczaj liczby macha
Lernen beginnen
do not exceed mach number
potwierdź stabilizację na traku pimiędzy...
Lernen beginnen
confirm established on the track between...
z zerowym przesunięciem
Lernen beginnen
with zero offset

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.