4abc poprawka

 0    35 Datenblatt    bfilipek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z pustymi rękami
Lernen beginnen
empty-handed
krzywda
Lernen beginnen
wrongdoing
tarta
Lernen beginnen
tart
Niemniej jednak
Zdobył trzy złote medale. Niemniej jednak wciąż nie ma dość.
Lernen beginnen
nevertheless
He's won three gold medals. Nevertheless, he still hasn't had enough.
legalny
Lernen beginnen
legal
zapłon
Lernen beginnen
ignition
rabować
Lernen beginnen
rob
skok
Lernen beginnen
leap
drzemka
Lernen beginnen
nap
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
Lernen beginnen
obtain
We have obtained what we wanted.
zwykły
Lernen beginnen
usual
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
Lernen beginnen
narrow
This corridor is too narrow.
ryk
Lernen beginnen
growl
niezdolny
Lernen beginnen
unable
kontuar
Lernen beginnen
counter
powierzchnia
Lernen beginnen
surface
straszyć
Lernen beginnen
frighten
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
Lernen beginnen
prevent
We've prevented a disaster.
ocena niedostateczna
Lernen beginnen
fail
złość
Lernen beginnen
anger
oskarżony / oskarżona
Lernen beginnen
accused
kuchenka
Lernen beginnen
range
szorstki
Dlaczego zachowujesz się tak szorstko?
Lernen beginnen
rough
Why are you being so rough?
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
Lernen beginnen
effort
I've put a lot of effort into this.
produkować
Lernen beginnen
produce
właściciel
Lernen beginnen
owner
silnik
Lernen beginnen
engine
kogo
Nigdy nie zgadniesz kogo spotkałem dzisiaj rano.
Lernen beginnen
whom
You will never guess whom I met this morning.
oficjalny
Oficjalne oświadczenie prezydenta zostało opublikowane w każdej gazecie.
Lernen beginnen
official
The President's official statement was published in every newspaper.
wynik
Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Lernen beginnen
result
Are you satisfied with the result of your research?
gardło
Boli mnie gardło.
Lernen beginnen
throat
I have a sore throat
zbrodnia
Lernen beginnen
crime
pospolity
Lernen beginnen
common
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
Lernen beginnen
press
The press has to compete with other media for our attention.
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
Lernen beginnen
accident
He had an accident last week.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.