4abc poprawka

 0    35 Datenblatt    bfilipek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podpalenie
Mężczyzna pojawił się w sądzie po pożarze lasu i został uznany za winnego podpalenia.
Lernen beginnen
arson
The man appeared in court and was convicted of arson after the forest fire.
uczciwy
Lernen beginnen
honest
nieważny
Lernen beginnen
void
oskarżony / oskarżona
Lernen beginnen
accused
drażnić
Lernen beginnen
irritate
opóźnienie
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
Lernen beginnen
delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
wybuch / eksplozja
Lernen beginnen
explosion
drażnić
Lernen beginnen
annoy
stan
Jestem w stanie szoku.
Lernen beginnen
state
I'm in a state of shock.
legalny
Lernen beginnen
legal
smażony
Lernen beginnen
fried
próba
Lernen beginnen
attempt
krzyczeć
Peter będzie krzyczeć bardzo głośno, jeśli zobaczy tego pająka!
Lernen beginnen
yell
Peter is going to yell very loudly if he sees that spider!
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
Lernen beginnen
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
Lernen beginnen
purpose
The purpose of our meeting is clear.
głośny
Wyłącz tę głośną muzykę, próbuję się uczyć!
Lernen beginnen
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
zbrodnia
Lernen beginnen
crime
uzgadniać
Lernen beginnen
agree
rozkrzyczany
Lernen beginnen
shouting
ukraść
Lernen beginnen
steal
aresztować
Lernen beginnen
arrest
zły(na kogoś)
Lernen beginnen
angry
zniszczyć
Lernen beginnen
destroy
wpisać
Lernen beginnen
enter
przyjąć
Lernen beginnen
accept
cios
Lernen beginnen
blow
policja
Wezwij policję.
Lernen beginnen
police
Call the police.
siła
Lernen beginnen
force
złapać
Lernen beginnen
catch
akt
Lernen beginnen
act
pożar
Lernen beginnen
fire
zamówienie
Czy mogę przyjąć zamówienie?
Lernen beginnen
order
Can I take your order?
plan filmowy
Lernen beginnen
set
reszta
Lernen beginnen
rest
chwila relaksu
Lernen beginnen
break

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.