5. prośba o pomoc

 0    51 Datenblatt    ewelinaroznowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy możesz / Czy mógłbyś mi pomóc?
Lernen beginnen
Can/Could you help me?
Może mógłbyś naprawić ...?
Lernen beginnen
Maybe you could fix...?
Proszę, pomóż mi to zrobić
Lernen beginnen
Please, help me to do it
Czy możesz mi doradzić?
Lernen beginnen
Can you give me some advise?
Czy mogę pomóc?
Lernen beginnen
Can I help you?
Czy możesz mi w tym pomóc?
Lernen beginnen
Can you give me a hand with it?
Czy możesz/ Czy mógłbyś podać mi moje pióro?
Lernen beginnen
Willyou/ Would you pass me my pen please?
Będę / byłbym naprawdę wdzięczny
Lernen beginnen
I will/ Would be really grateful
Będę taki szczęśliwy, jeśli mi pomożesz
Lernen beginnen
I will be so happy if you help me
Pozwól, że pomyślę.
Lernen beginnen
Let me think.
pozwól że ci pomogę
Lernen beginnen
let me help you
pozwól mi
Lernen beginnen
let me
pozwól że ci pokaże
Lernen beginnen
let me show you
tak, proszę
Lernen beginnen
yes, please
prosze (jeśli podajemy coś)
Lernen beginnen
here you are
bardzo dziękuję
Lernen beginnen
thanks a lot
To bardzo miło z twojej strony
Lernen beginnen
That`s very kind of you
To bardzo miłe
Lernen beginnen
That`s very kind
bardzo proszę
Lernen beginnen
You`re welcome
cała przyjemność po mojej stronie
Lernen beginnen
It`s my pleasure
Nie ma za co
Lernen beginnen
not at all. Don`t mention it
Czy mógłbyś to przekazać?
Lernen beginnen
Would you pass it, please?
Przykro mi, nie mogę
Lernen beginnen
I`m sorry, I can`t
Wolałbym nie
Lernen beginnen
I`d rather not
Chciałbym, ale
Lernen beginnen
I`d like to, but
Nie teraz
Lernen beginnen
Not right now
Czy potrzebujesz pomocy z drukarką?
Lernen beginnen
Do you need some help with the printer
Czy potrzebujesz pomocy?
Lernen beginnen
Do you need some help?
Nie, dziękuję, poradzę sobie
Lernen beginnen
No thanks, I can manage
nie ma mowy!
Lernen beginnen
no way!
Tak, proszę
Lernen beginnen
Yes, please do
Tak śmiało
Lernen beginnen
Yes, go ahead
Niestety nie
Lernen beginnen
I`m afraid not
Niestety tak
Lernen beginnen
I`m afraid so
Jak się masz? Dobrze
Lernen beginnen
How are you? I`m fine
Jak sie ma twoja rodzina?
Lernen beginnen
How is your family?
Jak się ma twój tata?
Lernen beginnen
How is your dad?
Wszystko w porządku?
Lernen beginnen
Are you Ok?
co ci jest? Co się stało?
Lernen beginnen
What`s the matter?
Jak się czujesz?
Lernen beginnen
How are you feeling?
Wszystko w porządku, wszystko w porządku,
Lernen beginnen
I`m fine, I`m OK,
niestety nie za dobrze
Lernen beginnen
Not very well, I`m afraid
Czuję się okropnie
Lernen beginnen
I feel terrible
Czuję się okropnie
Lernen beginnen
I feel awful
Czuję się chory
Lernen beginnen
I feel ill.
Kręci mi się w głowie.
Lernen beginnen
I feel dizzy.
Jest mi niedobrze.
Lernen beginnen
I feel sick.
bolą mnie nogi
Lernen beginnen
my legs hurt
Boli mnie noga
Lernen beginnen
my leg hurts
Myślę, że moja noga jest złamana.
Lernen beginnen
I think my leg is broken.
nie teraz
Lernen beginnen
not right now

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.