50 podstawowych czasowników

 0    51 Datenblatt    zbarriver
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Być
Ja jestem
Lernen beginnen
Essere
Io ho
Mieć
Mam dużo pieniędzy.
Lernen beginnen
Avere
Ho molti soldi.
Robić
Co robicie dziś wieczorem?
Lernen beginnen
fare
Che cosa fate stasera?
Iść
Muszę iść do dentysty.
Lernen beginnen
Andare
Devo andare dal dentista.
Jeść
Trzeba jeść pięć posiłków dziennie.
Lernen beginnen
Mangiare
Bisogna mangiare cinque pasti al giorno.
Pić
Powinieneś pić dużo wody.
Lernen beginnen
Bere
Devi bere molta acqua.
Pracować
Chciałbym pracować zagranicą.
Lernen beginnen
Lavorare
Mi piacerebbe lavorare all'estero.
Czytać
Przeczytałem wszystkie książki Umberto Eco.
Lernen beginnen
Leggere
Ho letto tutti i libri di Umberto Eco.
Tańczyć
Chciałbym nauczyć się tańczyć tango.
Lernen beginnen
Ballare
Vorrei imparare a ballare il tango.
Płacić
Muszę zapłacić za lunch.
Lernen beginnen
pagare
Devo pagare il pranzo.
Pisać
Paulo Coelho pisze dużo książek.
Lernen beginnen
Scrivere
Paulo Coelho scrive molti libri.
Mówić
Mówisz po angielsku?
Lernen beginnen
parlare
Parli inglese?
Studiować
Co studiuje twoja siostra?
Lernen beginnen
Studiare
Che cosa studia tua sorella?
Uczyć się
Uczę się nowych słów.
Lernen beginnen
Imparare
Sto imparando le parole nuove.
Widzieć
Nic nie widzę!
Lernen beginnen
vedere
Non ci vedo niente!
Rozumieć
Nie rozumiem tego, co mówisz.
Lernen beginnen
capire
Non capisco quello che dici.
Słuchać
Często słucham radia.
Lernen beginnen
Ascoltare
Spesso ascolto la radio.
Brać
Zapomniałem wziąć lekarstwa.
Lernen beginnen
Prendere
Ho dimenticato di prendere la medicina.
Podróżować
Lernen beginnen
viaggare
Spać
Dobrze spałeś wczoraj?
Lernen beginnen
Dormire
Hai dormito bene ieri?
Kochać
Już cię nie kocham.
Lernen beginnen
amare
Non ti amo più.
Pytać
Lernen beginnen
chiedere
Wiedzieć
Wszyscy o tym wiedzą.
Lernen beginnen
sapere
Lo sanno tutti.
Chcieć
On chce wyjechać za granicę.
Lernen beginnen
Volere
Lui vuole partire all'estero.
Czekać
Przykro mi, ale musisz chwilę poczekać.
Lernen beginnen
Aspettare
Mi dispiace, ma devi aspettare un attimo.
Kosztować
Ile kosztuje ten płaszcz?
Lernen beginnen
costare
Quanto costa questo cappotto?
Oglądać
Jak możesz cały dzień oglądać telewizję?
Lernen beginnen
Guardare
Come puoi guardare la televisione tutto il giorno?
Grać
Nie grałem w karty od co najmniej dziesięciu lat.
Lernen beginnen
giocare
Non ho giocato a carte da almeno 10 anni.
Przychodzić
Kiedy przychodzi twoja siostra?
Lernen beginnen
venire
Quando viene tua sorella?
Dawać
Dam ci radę.
Lernen beginnen
dare
Ti do un consiglio.
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć.
Lernen beginnen
dire
Ti voglio dire qualcosa.
mieszkać
Joanna mieszka na ulicy Garibaldiego.
Lernen beginnen
abitare
Giovanna abita in via Garibaldi.
musieć
Muszę już iść.
Lernen beginnen
dovere
Devo andarmene.
pomagać
Pomóż mi znaleźć klucze.
Lernen beginnen
aiutare
Aiutami a trovare le chiavi.
móc
Wkrótce będziesz mógł wrócić do domu.
Lernen beginnen
potere
Fra poco potrai tornare a casa.
gotować
Kto gotuje dzisiaj?
Lernen beginnen
cucinare
Chi cucina oggi?
sprzedawać
Ile kanapek wczoraj sprzedałeś?
Lernen beginnen
vendere
Quanti panini hai venduto ieri?
kupować
Claudio kupił dwa kilogramy pomarańczy.
Lernen beginnen
comprare
Claudio ha comprato due chili di arance.
Padać
Jutro znowu będzie padać.
Lernen beginnen
piovere
Domani pioverà di nuovo.
rodzić się
Urodziłam się w 1994 roku.
Lernen beginnen
nascere
Sono nata nel 1994.
wracać
Wróciłam bardzo późno i chciałam tylko położyć się spać.
Lernen beginnen
tornare
Sono tornata molto tardi e volevo solo andare a letto.
czuć / słyszeć
Lernen beginnen
sentire
dzwonić
Dzwonię do mojej babci przynajmniej trzy razy w tygodniu.
Lernen beginnen
telefonare
Telefono a mia nonna almeno tre volte alla settimana.
wyjeżdżać
Zdecydowałem się wyjechać.
Lernen beginnen
partire
Ho deciso di partire.
biegać
Lubię biegać.
Lernen beginnen
correre
Mi piace correre.
żyć
Żyję pełnią życia.
Lernen beginnen
vivere
Vivo la vita al massimo.
śmiać się
Często się śmiejecie?
Lernen beginnen
ridere
Ridete spesso?
czuć się
Lernen beginnen
stare
myśleć
Pomyślcie o nowym rozwiązaniu.
Lernen beginnen
pensare
Pensate a una nuova soluzione.
wierzyć
W ogóle w to nie wierzę.
Lernen beginnen
credere
Non ci credo affatto.
umierać
Setki ludzi umierają z głodu.
Lernen beginnen
morire
Centinaia di persone muoiono di fame.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.