50 przydatnych z wrogów - matura ustna

 0    28 Datenblatt    emiliasokol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jakie jest Twoje zdanie?
Lernen beginnen
What's your view?
Jak to widzisz?
Lernen beginnen
How do you see it?
Możesz to rozwinąć?
Lernen beginnen
Could you elaborate on that?
Mógłbyś to skomentować?
Lernen beginnen
Would you care to comment on?
Moim zdaniem...
Lernen beginnen
In my judgment...
Myślę, że istotne jest...
Lernen beginnen
I think it's essential to...
Abstrahując od...
Lernen beginnen
To say nothing of aside from...
Odnoszę wrażenie, że...
Lernen beginnen
I get the impression that...
Chcę podkreślić, że...
Lernen beginnen
I want to press the point that...
Aby zobrazować ten punkt...
Lernen beginnen
To exemplify this point...
Mówiąc wprost...
Lernen beginnen
Strictly speaking...
Bardziej dokładne byłoby powiedzieć, że...
Lernen beginnen
It would be more accurate to say that...
Nie ma wątpliwości co do tego, że...
Lernen beginnen
There is not doubt about it that...
Krótko mówiąc...
Lernen beginnen
To be brief...
W odpowiedzi na Twoje pytanie...
Lernen beginnen
The point I'm trying question...
Chodzi mi o to...
Lernen beginnen
That point I'm to make is...
Jeśli chodzi o mnie...
Lernen beginnen
Where it comes to me...
W zupełności się zgadzam...
Lernen beginnen
I couldn't agree more...
Jestem tego samego zdania...
Lernen beginnen
I'm of the same opinion...
W pełni zgadzam się z Twoją opinią...
Lernen beginnen
I endorse wholeheartedly your opinion...
Muszę się z tym zgodzić...
Lernen beginnen
I must agree with that...
To brzmi rozsądnie.
Lernen beginnen
That sounds reasonable.
Jeśli mam być szczery...
Lernen beginnen
To be honest...
Jestem rozerwanu pomiędzy...
Lernen beginnen
I'm torn between...
Nie jestem do końca przekonany...
Lernen beginnen
I'm not entirely convinced...
Właściwie to nie mam doświadczenia w... ale...
Lernen beginnen
Actually, I don't have any first-hand experience of... but...
Nie mam najmniejszego pojęcia o...
Lernen beginnen
I haven't the faintest idea about...
Nie mam zielonego pojęcia...
Lernen beginnen
I haven't the remotest conception...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.