500 najważniejszych czasowników po szwedzku 251 - 275

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
łamać
Złamałem nogę.
Lernen beginnen
att bryta; bryter
Jag har brutit leg.
przypuszczać
Przypuszczam, że już wcześniej o tym wiedział.
Lernen beginnen
att förmoda; förmodar
Jag förmodar att jag visste om det tidigare.
trwać
Ten projekt trwa 6 miesięcy.
Lernen beginnen
att pågå; pågår
Det projektet pågår 6 månader.
brać rozwód
Wierzę, że moi rodzice nigdy się nie rozwiodą.
Lernen beginnen
att skilja sig; skiljer sig
Jag tror att mina föräldrar aldrig ska skilja sig.
ćwiczyć
Żeby stracić wagę, musisz ćwiczyć i trzymać dietę.
Lernen beginnen
att träna; tränar
För att gå ner i vikt, måste du träna och hålla kosten.
kłaść się spać
Kładę się spać o 22.
Lernen beginnen
att lägga sig; lägger sig
Jag lägger mig i sängen klockan 22.
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
Lernen beginnen
att orsaka; orsakar
Rökning orsaker hälsoproblem.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"500 najważniejszych czasowników po szwedzku"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.